prezenční listina - usnášení schopnost členské schůze

Jsou nově přijímaní členové na členské schůzi zapsaní do seznamu spolku a do prezenční listiny schůze započítáváni v rámci zjištění usnášení schopnosti členské schůze

— Hanauerová Vlasta, Hornicko historický spolek

Odpověď:

Dobrý den,

Ustanovení § 233 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů stanoví: Po vzniku spolku může členství v něm vzniknout přijetím za člena nebo jiným způsobem určeným stanovami. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku. O přijetí za člena rozhoduje orgán určený stanovami, jinak nejvyšší orgán spolku.

V okamžiku, kdy k takovému přijetí za člena v souladu se stanovami dojde, svědčí novému členovi všechna práva a povinnosti člena. Od okamžiku přijetí příslušného usnesení jsou tito členové oprávněni se účastnit i probíhajícího zasedání členské schůze a jejich přítomnost je tedy třeba brát v úvahu i při posuzování usnášeníschopnosti členské schůze na daném zasedání..

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 2. 6. 2022

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz