Členství ve dvou pobočných spolcích téže organizace

Jsme Svaz tělesně postižených v ČR z. s. MO Kbely. Hlavní spolek má po celé republice velké množství spolků. Každý z pobočných spolků má samostatnou právní osobnost. Ve stanovách se praví, že každý člen je zároveň členem obvodní, okresní, krajské organizace a zároveň členem hlavního spolku. Čirou náhodou jsem ve spolkovém rejstříku narazila na zápis z výroční členské schůze jiného pražského pobočného spolku, kde mezi ověřovateli figurovala jedna naše členka, bylo mi naprosto jasné, že je zároveň s členstvím v našem pobočném spolku i členkou dalšího pobočného spolku téže organizace. V té době bylo ve stanovách uvedeno následující: "Evidenci, tj. seznam jednotlivých členů, vedou přijímající místní organizace, nebo následně místní organizace, do kterých člen přestoupí." Vzhledem k tomuto a rovněž k výkladu NOZ jsem usoudila, že toto jednání není v souladu se stanovami a vzhledem k tomu, že se jedná o nerozlučný manželský pár, oznámila jsem jim, že vzhledem k jejich přechodu do jiného pobočného spolku jim členství u nás ukončuji. Ještě před tímto aktem jsem navštívila vedení hlavního spolku a zde mi bylo sděleno, dvojí členství stanovy nezakazují, ale duplicita je možná pouze v případě, že se jedná o člena, který je pro oba spolky nepostradatelný a musí se upravit vykazovaný stav členů. Jeden ze spolků tohoto člena nevykazuje. Toto ovšem v žádném případě není tento případ. Po čtyřech měsících se manželé dožadují arogantním způsobem, abychom toto rozhodnutí zrušili. Pozvali se na naši pravidelnou schůzku, kterou zcela narušili, přečetli svůj dopis a v závěru uvádějí následující: Žádáme výbor MO STR Kbely o obnovení členství, které bylo ze strany výboru protiprávně a proti stanovám STP dne 24. 10. 2018 ukončeno. Dále Vás žádáme o kopii zápisu z výborové schůze, kde celou záležitost zhodnotíte a obnovíte naše členství v MO STP Kbely. Konec citátu. Mohu říci, že z přítomných 63 členů nenalezli jediného člověka, který by se jich zastal. Spíše naopak. Předem Vám děkuji za Váš právní názor.
Anna Zborníková, předsedkyně STP v ČR z. s. MO Kbely

— Anna Zborníková, Svaz tělesně postižených v ČR z. s. místní organizace Kbely

Odpověď:

Dobrý den,
duplicitu členství ve spolku rozhodně nelze vykládat jako standartní stav. Viděno reálně člověk, pokud je členem spolku, pak je jedním členem – veden zájmem společným s ostatními členy… Umožnit duplicitní členství ve spolku prostřednictvím jeho stanov považujeme za možné, ale bez výslovného zakotvení ve stanovách spolku, nelze možnost duplicitního členství (především ve smyslu možnosti dvojího výkonu členských práv) ve spolku prakticky obhájit. Žádný člen spolku přeci nemůže být víc členem spolku, než kterýkoliv jiný, bez toho, že by se na tom členové spolku shodli…
Z praktického hlediska bychom pak doporučili zejména sledovat, aby případné stanovami zakotvené duplicitní členství nebylo důvodem zkreslování údajů o celkovém počtu členů spolku, vykazovaném úřadům a veřejnosti, a aby v jeho důsledku nedocházelo ke zkreslování (a tím i k neplatnosti) výsledků hlasování orgánů spolku, jejichž rozhodnutí jsou založena na souhlasu potřebné většiny členů spolku.
V dotazu uvedeném případě, s výhradou neznalosti všech podrobností věci, bychom doporučili vyzvat dotčené členy, aby se rozhodli, v jakém pobočném spolku budou evidováni jako členové spolku. Pokud se tedy spolek nerozhodne jen ponechat v platnosti rozhodnutí o ukončení členství v pobočném spolku, v němž členství vzniklo dříve - jako by zaniklo k datu, kdy vzniklo členství v dalším pobočném spolku, u něhož nevidíme důvod pro jeho zrušení.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 18. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz