členství ve spolku

Dobrý den,
1.jakým způsobem rozhodnou tři zakládající členové o přijetí dalších členů do spolku? musí být v zápise uvedeno že hlasovali pro přijetí člena 1 - 20?
2. musí členská schůze zvolit na svém prvním či dalším zasedání vedení spolku, když vedení jsou zakládající členové?
Díky

— František Jordánek

Odpověď:

Dobrý den,
ad 1) o přijetí za člena rozhoduje orgán určený stanovami, jinak nejvyšší orgán spolku.

ad 2) Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, případně kontrolní komise, rozhodčí komise a další orgány určené ve stanovách. Neurčí-li stanovy funkční období členů volených orgánů spolku, je toto období pětileté. Předpokládám, že vedením spolku myslíte statutární orgán.

Délka funkčního období vašeho vedení tedy záleží na tom, jak to máte zakotvené ve stanovách. Stanovy také mohou určit, jak často se schází členská schůze a zda je nejvyšším orgánem, který rozhoduje o volbě orgánů spolku, členská schůze či nějaký jiný orgán (např. valná hromada - shromáždění delegátů). Pokud tyto věci nemáte specifikované ve stanovách, pak se řídíte tím, co je dané v Občanském zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb. oddíl 2, pododdíl 2)

Eva Beránková

Poslední revize: 5. 2. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz