Může spolek zbavit členství rozhodnutím o nepřijetí?

Fyzická osoba se stává členem sdružení ke dni rozhodnutí výboru sdružení o přijetí její žádosti.Tolik nové stanovy od letošního roku.Může sdružení "vyloučit člena""rozhodnutim nepřijetim za člena.ač jsem členem od roku 2015. Děkuji za včasnou odpověď. .

— Novák. Jan, Sdružení zahrádkářů města

Odpověď:

Dobrý den,

pokud členství z nějakého důvodu nezaniklo, tedy člen nepožádal o ukončení členství nebo nebyl ze spolku vyloučen, jeho členství trvá. Uvedené přijetí žádosti se z logiky věci týká nových členů, případně členů, kteří členství ukončili a nyní žádají o členství opětovně. Zbavit členství může, postupem uvedeným ve stanovách, příslušný orgán spolku za podmínek, které stanovy zakotvují. Vyloučený člen se může proti vyloučení bránit prostřednictvím kontrolních orgánů spolku nebo soudní cestou.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 26. 3. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz