změna druh členství

Dobrý den,
můžeme jako výbor (statutární a nejvyšší orgán) ve stanovách upravit druhy členství viz níže?
Nyní jsou všichni členy spolku. Změna na:
a) člen uměleckého souboru k naplnění hlavní činnosti, (v podstatě obdoba osob v zájmovém kurzu, které by platili příspěvky (kurzovné), ale neměli by možnost ovlivňovat chod spolku)
b) člen výboru spolku (tedy s hlasovacím právem),
s uvedením v závěrečném (zvláštním) ustanovení, že v souvislosti se změnou druhu členství se automaticky dosavadní členství mění:
a) člen spolku na člen uměleckého souboru
b) členové výboru na člen výboru spolku
Co se stane, pokud někdo z dosavadních členů s tímto nebude souhlasit? Může se nějak proti tomu bránit?
Děkuji za odpověď Novák A.

— Alex Novák

Odpověď:

Dobrý den,

různé druhy členství mohou být ve stanovách upraveny. Samozřejmě je k tomu nutná příslušná změna stanov řádně přijatá k tomu povolaným orgánem spolku, tedy souhlas nutné většiny členů (orgánů) spolku. V této souvislosti upozorňujeme, že, nemáte-li stanovami určeno jinak, pak pro změnu práv a povinností členů spolku je třeba, aby se změnou souhlasila většina dotčených členů (viz § 220 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Dotčenými budou v případě uvedené změny stanov asi všichni členové spolku. Ve vašem dotazu naznačené rozdělení je však velmi komplikované až nepřehledné. Navíc označení členství jako „člen výboru spolku“ je zavádějící, protože se pojmově shoduje s označením funkce, kterou tento člen v orgánu spolku vykonává. V této souvislosti bychom tedy doporučili zvolit pro označení druhého z obou druhů členství jiné označení (např. řádný člen, kmenový člen, apod….). Více k tomuto najdete zde: http://poradna.crdm.cz/index.php/clenstvi-ve-spolku.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 18. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz