Daně u spolků

Dobrý den
Náš spolek má příjmy z darů a členských příspěvku a žádné jiné.Je náš výklad, že nemusíme odevzdávat daňové přiznání správný?
Je to tak, že dary nejsou předmětem daně a členský příspěvek je osvobozený od daně z příjmu či je to jinak?
Děkuji za odpověď
Hlaváč

— Ondřej Hlaváč, Sportovní klub MiS

Odpověď:

Dobrý den,

ano, váš výklad je správný. Daňové přiznání není povinen podat veřejně prospěšný poplatník, pokud
má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Eva Beránková

Poslední revize: 5. 2. 2018

Komentář

Dobrý den, co prosím tedy znamená podle § 18a (2) Zákona o dani z příjmu : U veřejně prospěšného poplatníka je předmětem daně vždy příjem b) z členského příspěvku ?

A zároveň dle § 19
(1) Od daně jsou osvobozeny
a) členský příspěvek podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijatý
1. zájmovým sdružením právnických osob, u něhož členství není nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti

Tzn. pokud spolek vykonává pouze činnost, kdy každý, kdo se chce účastnit, musí být členem spolku a uhradit členský příspěvek, pak je z tohoto příjmu nutné přihlásit se k dani z příjmu a odvést na konci roku daň?
Děkuji

Lenka Pavlíková (neověřeno)

Dobrý den,

uvedená ustanovení zákona o daních z příjmů je třeba vykládat tak, že příjem z členského příspěvku primárně je předmětem daně z příjmů. Daněn je ale pouze v případě, že nejde o členský příspěvek přijatý subjekty vyjmenovanými v ustanovení § 19 o osvobození o daně. Ustanovení § 19 odst. 1 písm. a) bod. 1 cílí na seskupení právnických osob do profesních komor, u nichž členství v seskupení („komoře“) není podmínkou výkonu podnikatelské činnosti v určitém oboru nebo podmínkou výkonu určité činnosti. V případě, že členství v profesní komoře je povinné (je podmínkou výkonu profese), členský příspěvek placený profesní komoře osvobozen není.

Pokud spolek vykonává pouze činnost, kdy každý, kdo se chce zúčastnit, musí být členem spolku a zaplatit členský příspěvek, neznamená to ještě, že členský příspěvek není osvobozeným příjmem spolku. Z hlediska ustanovení § 19  činnost spolku není  směrodatná. Podstatné pro posouzení osvobození členského příspěvku od DP je, zda je členství ve spolku (seskupení právnických osob) a s ním související platba členského příspěvku podmínkou pro výkon podnikatelské nebo jiné odborné činnosti člena, nikoliv spolku.

AK Mgr. Alena Hájková

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Ochrana proti spamu.

Témata poradny