Může statutár pobočného spolku požádat o změnu v rejstříku?

Může statutární zástupce pobočného spolku požádat o zapsání změny sídla organizace (pobočného spolku)? Nebo je to v kompetenci statutárního zástupce hlavního spolku.
Děkuji

— Vlastimil Milata, Svaz diabetiků ČR pobočný spolek Frýdlant nad Ostravicí

Odpověď:

Dobrý den,

návrh na zápis do spolkového rejstříku ve věcech pobočného spolku podle podává (hlavní) spolek.

Eva Beránková

Poslední revize: 28. 7. 2017

Komentář

Dobrý den,
Upozorňuji, že odpověď se netýká položené otázky a zjevně zajímá více pobočných spolků. Dle mého výkladu může pobočný spolek změnit svoje registrační údaje, neboť má vlastní právní subjektivitu (byť odvozenou od hlavního spolku).

Anonym (neověřeno)

Dobrý den,

Dle § 26 odst. 2, zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, návrh na zápis ve věcech pobočného spolku podává spolek hlavní. Hlavní spolek může k tomuto podání pobočný spolek zplnomocnit. Pouze pokud by hlavní spolek nekonal, ačkoliv by konat měl, může s odkazem na § 11 tamtéž, podat návrh i pobočný spolek. „Nesplní-li osoba podle odstavce 1 povinnost podat návrh na zápis do 15 dnů ode dne, kdy jí tato povinnost vznikla, může návrh na zápis podat každý, kdo na něm doloží právní zájem a k návrhu na zápis přiloží listiny, jimiž mají být doloženy skutečnosti zapisované do veřejného rejstříku.“ 

AK Mgr. Alena Hájková

Sekretariát ČRDM

In reply to by Anonym (neověřeno)

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz