Vystoupení ze spolku

Dobrý den,
poslala jsem písemnou žádost o vystoupení z výboru a zároveň jako člen ze spolku „Centrum Menežmentu OZP“ ke dni 29.2.2016. Dosud na tuto žádost nikdo ze spolku nereagoval ani mi neposlal žádné vyrozumění. Prosím o odpověď, jak mám postupovat dále.

Děkuji

— Jiřina Gajdušková, „Centrum Menežmentu OZP“

Odpověď:

Dobrý den,

svou žádostí jste projevila vůli odstoupit z funkce člena výboru spolku a zároveň vůli vystoupit ze spolku. Vaše členství ve spolku zaniklo doručením žádosti spolku, protože vystoupení ze spolku je jednostranný právní úkon. Vyrozumění od spolku samotného k zániku členství není třeba.

Funkce člena výboru zanikla téhož dne (doručením žádosti spolku) v případě, že členem výboru spolku může být jen člen spolku. Pokud tato podmínka ve stanovách spolku není uvedena, a pokud chcete mít jistotu, že Vaše funkce člena výboru zanikne co nejdříve, doporučila bych poslat spolku ještě "Oznámení o odstoupení z funkce člena výboru", abyste jednoznačně projevila vůli výkon své funkce ukončit uplynutím lhůty dvou měsíců od doručení oznámení (viz. ust. § 160 OZ). "Žádost o vystoupení" z výboru totiž pojmově předpokládá, že k zániku funkce vyžadujete souhlas jiné osoby nebo orgánu, jinak budete funkci dál vykonávat.

S pozdravem

Mgr. Alena Hájková, advokátka

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz