platba za produkci + přiznání příjmů

Dobrý den, máme spolek zřízený za účelem realizace neprofesionální kulturně umělecké činnosti v oblasti hudební tvorby, pořádání tanečních a hudebních produkcí a představení. Vše nasvědčuje tomu, že v letošním roce 2018 budeme mít příjem z cca 2-3 kulturních akcí. Bude se jednat o příjem spolku, který bude tvořen odměnou za hudební produkci kapely, která bude vystupovat jménem spolku na kulturních akcích. Můžeme jako spolek vystavit fakturu, na základě které proběhne platba od pořadatele akce za hudební produkci námi oslovené kapely? Je možné přijmout platbu na účet předsedy spolku nebo je nutné mít speciální účet? Je možné přijaté peníze pak vyplatit jednotlivým členům kapely? A jak je to s případným zdaněním našeho spolku, když přijaté peníze se použijí jako odměna členům kapely a zisk tak bude nulový? Děkuji za odpověď.

— Jan Slováček

Odpověď:

Dobrý den,
peníze je nutné přijmout na účet spolku. Faktury vystavovat můžete. Peníze je možné vyplatit členům kapely na základě smlouvy (např. formou mzdy - dohoda o provedení práce, příkazní smlouva - §2430 a následující obč. zákoníku). Pokud budete mít nulový zisk, tak nebude mít konání kulturních akcí vliv na zdanění spolku.

Ing. Marie Konečná
ekonomka ČRDM

Poslední revize: 5. 6. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz