Spolek příjmy a výdaje na účetnictví

Dobrý den ,
Spolek tenisového oddílu od roku 2005 nepodal daňové přiznání, protože nebylo nic předmětem daně. Vedl jednoduché účetnictví , protože splňuje všechny podmínky , není plátce DPH , příjmy nepřesáhly 3.000 000 Kč atd. Nyní, ale nastala situace, kdy bychom chtěli žádat o dotace a budeme muset předkládat výkazy, Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty. Ačkoliv nám stačí pouze jednoduché účetnictví. Jak lze prosím přejít na podvojné účetnictví ? Můžeme najednou začít podávat DPPO a účtovat v podvojně? Stačí rozhodnutí Členské schůze a pomoci si převodovým můstkem z j.ú. na podvojné ? Děkujeme

— Anonym , Tenisový oddíl

Odpověď:

Dobrý den,

doporučuji si ověřit u poskytovatele dotace, zda je vaší povinností vést podvojné účetnictví, případně zda by stačilo doložit Přehled o příjmech a výdajích a Přehled o majetku a závazních.

Na podvojné účetnictví se přechází obvykle k 1. dni účetního období sestavením zahajovací rozvahy a následně již účtujete v podvojnně.Na povinnost podat daňové přiznání to nemá vliv. 

Povinnost podávat daňové přiznání je upravena zákonem o daních z příjmů. Obecně má povinnost podat daňové přiznání spolek, který má příjmy/výnosy jež jsou předmětem daně. Předmětem daně jsou vždy příjmy z nájmu, reklamy a zisková hlavní činnost. Pokud tedy nemáte příjmy, které jsou předmětem daně ani ziskovou hlavní činnost, daňové přiznání nepodáváte ani když vedete podvojné účetnictví.

Ing. Marie Konečná

Ekonomka ČRDM

Poslední revize: 16. 4. 2021

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz