Dovolená pro "vedoucí" táborů - počet těchto osob

Dobrý den,
Je omezeno období pořádání táborů, na které je možno požádat o refundaci 1 týdne? Např. na dobu letních prázdnin?
A druhý dotaz, kolik takových osob může o tuto refundaci žádat na jednu týdenní akci?
Provozujeme vodácký putovní tábor - je nutno více osob pro zajištění bezpečnosti na vodě (4-5 osob). Přičemž počet počet dětí na této akci je výrazně nižší než na stanových táborech, např. 12. Celkem je nás tedy na akci např. 17.
Děkuji za odpověď.
Švihlová

— Dagmar Švihlová, Asociace TOM ČR, TOM 20902 Úhlava

Odpověď:

Dobrý den,

v zákoně je uvedeno, že zaměstnanci přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, a za podmínky, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Zaměstnanci přísluší za podmínek podle § 203a pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku nejvýše za 1 týden v kalendářním roce (tj. z těch 3 týdnů může být jeden proplacený, pokud jede vedoucí s organizací, která je zapsaná ve veřejném rejstříku alespoň 5 let a její hlavní činností je práce s dětmi a mládeží). 

Počet osob, které mohou o placené pracovní volno žádat není omezený. Každý zaměstnanec, který splňuje zmíněné zákonné podmínky, může svého zaměstnavatele o placené pracovní volno požádat.

Eva Beránková

 

 

Poslední revize: 28. 5. 2021

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz