Práce s dětmi a mládeží

Dobrý den, zaměstnanec podal žádost na poskytnutí pracovního volna v souvislostí s akcí pro děti a mládež pro organizaci, která nemá hlavní činnost práce s dětmi a mládeží. V rejstříku má uvedenou činnost: vytváření podmínek pro rozvoj tělovýchovy a sportu zdravotně postižených sportovců. Můžeme mu poskytnout pracovní volno?

— Markéta Zjadinová, Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Odpověď:

Dobrý den,

ano, pracovní volno mu poskytnout můžete (dle zákoníku práce až 3 týdny), ovšem pokud jede s organizací, která nemá práci s dětmi a mládeží dle stanov ve své hlavní činnosti, pak mu ho můžete poskytnout pouze bez náhrady mzdy. 

V zákoníku práce se píše:...k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež, a pro obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže; přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, a za podmínky, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež. Zaměstnanci přísluší za podmínek podle § 203a pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku nejvýše za 1 týden v kalendářním roce.

Pokud organizace splňuje podmínky podle §203a, tedy je zapsaná ve veřejném rejstříku alespoň 5 let a její hlavní činností je práce s dětmi a mládeží, pak může zaměstnanec za jeden týden (z těch 3 možných)  dostat náhradu mzdy.

 

Eva Beránková

 

Poslední revize: 10. 6. 2021

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz