Zahrnutí dobrovolnického volna do dovolené

Dobrý den,
Jakožto hlavní vedoucí skautského oddílu s dlouholetou tradicí splňuji všechny formální podmínky pro placený týden dovolené na tábor. Když jsem se ale dotázala u svého zaměstnavatele, bylo mi řečeno, že vzhledem k tomu, že nám již poskytuje týden dovolené navíc, tak se mě toto opatření netýká a tento typ volna svým zaměstnancům poskytovat nebude.
Chci se tedy zeptat jestli to takto opravdu platí, tedy když mi zaměstanvatel poskytuje 1 týden volna nad rámec zákonem stanovených 4 týdnů, na tuto dobrovolnickou dovolenou navíc už nemám nárok?

— Prosím o anonymitu

Odpověď:

Dobrý den,

dle zákona je v současnosti vyměřená dovolená nejméně 4 týdny (pro některé zaměstnance zaměstnavatelů jako je stát, územní samosprávné celky apod. 5 týdnů, pro pedagogické pracovníky 8 týdnů - konkrétní výčet najdete v zákoníku práce). 

Pokud nespadá Váš zaměstnavatel do skupiny, která má ze zákona vyměřených nejméně 5 týdnů dovolené, znamená to, že Vám pátý týden dává v podstatě jako bonus nad zákonnou povinnost. Neznamená to však automaticky, že nemůžete požádat o pracovní volno. 

Zaměstnanci (který splňuje definované podmínky) přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce (z toho max. 1 týden s náhradou mzdy), pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel Vám tedy nemusí žádost o uvolnění schválit, pokud mu v tom brání vážné provozní důvody. 

 

Eva Beránková

 

 

 

 

Poslední revize: 5. 5. 2021

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz