Žádné články nebyly nalezeny.

Dotazy k tématu

Půjčka finanční hotovosti spolku

Dobrý den, jsem předsedou - statutárním orgánem zapsaného spolku. Mohu já osobně jako statutární orgán, zapůjčit spolku finanční hotovost ze svého soukromého účtu na nákup materiálu a poskytnout prostředky na základní vybavení a fungování spolku? S tím souvisí zcela jistě sepsání smlouvy o bezúročné zápůjčce. Moc děkuji za informace.

Dar od člena spolku

Dobrý den,
známá účetní mi říkala, že je letos nová vyhláška či zákon, který znemožňuje darovat finanční obnos spolku, jehož jsem členem. Je tato informace správná?
Jak má vypadat správně ošetřená darovací smlouva? Vždy děláme Darovací smlouvu a poté Potvrzení o přijetí daru. Přesto to některým účetním nestačí..
Předem děkuji, s pozdravem TV

Spolek a dar

Dobrý den. Jak je to, prosím, se spolkem a jeho možností přijímat dary, napřikladz internetu, crowdfundingu typu Startovač, HitHit apod. Je třeba někde ohlašovat, přihlásit se apod.? Moc děkuji

Pořádáme vánoční sbírku, můžeme vybírat fin. dary?

Dobrý den, máme charitativní a osvětový spolek Hafiáda, kdy podporujeme útulky pro pejsky,a to tím způsobem, že organizujeme akce, na kterých vybíráme dobrovolné vstupné, a výtěžek putuje do vybraných útulku. Chtěla bych se zeptat, jaké povinností nám vyplývají v případě, že zorganizujeme vánoční sbírku.Máme v úmyslu vybírat dobrovolné dary. Je možné vabírat i finanční dary a jaká jsou kritéria pro tuto variantu?
Nechtěli bychom se dostat do konfliktu se zákonem, i když se jedná o nevelké částky. Děkuji za odpověď.Eva Matlochová - předsedkyně spolku.

Dar spolku od s.r.o.?

Dobrý den. Muže spolek, který má jen tři členy a realizuje převážně cíle vlastní, řijmout dar od spol.r.o. ve ktere je 40% vlastnikem jeden ze členu spolku? Je ve spolku současně i předsedou. Spolek na svou činost nečerpá žádne statní dotace. Děkuji.

Dotace pro více oddílů jednoho spolku?

Dobrý den, v rámci jednoho z.s. funguje jako oddíl další samostatný z.s. Při dotování z obce by mohl dostat jeden oddíl (z.s.) 2 dotace na jednu činnost - jednu z TJ z.s. a druhou jako samostatný spolek. Pořád ale stejní členové a jedna činnost.

Základní kapitál do spolku

Dobrý den,
chceme založit spolek, ale nevíme si moc rady ohledně "peněz" a toku peněz. Moje první otázka je, jestli může být do spolku při založení vložený nějaký základní kapitál, nebo proste finanční prostředky, které by sloužili pro začátek k nějakému provozu atp. Jak pak s prostředky musíme nakládat? Musíme je "utratit" do konce roku ? Nebo je na to nějaký stanovený čas?

Kam patří prodej drobných suvenýrů?

Dobrý den,, v souvislosti s EET máme dotaz. Jako hlavní činnost máme mimo jiné ve stanovách uvedenou záchranu a konzervaci hradu a jeho provoz. S provozem památky souvisí také prodej suvenýrů. Jinými slovy - pokud nemá hrad otevřeno, suvenýry neprodáváme , pokud by spolek neprovozoval hrad, žádné suvenýry neprodává. Spadá prodej suvenýrů do naší drobné hospodářské činnosti? My jsme přesvědčeni, že ne. Že je navázán na jednu z hlavních činností a je její součástí
. Zajímá nás Váš názor.
Děkujeme.

Tombola, loterie, sbírka na opravu

Dobrý den,
ráda bych se zeptat jak je v zákoníku ošetřen způsob výběru peněz za účele sbírky na něco. Na podzim se účastníme dne neziskových organizací a neradi bychom opomněli či snad jednali nezákonně při tombole a sbírce. Jak prosím postupovat, aby výběr a vybrané peníze byli v souladu se zákonem?
Mnohokrát děkuji za odpověď.
Odd,ved. Lucie Cichrová Luxfery

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz