Žádné články nebyly nalezeny.

Podkategorie

Dotazy k tématu

prostředky na provoz

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda je možné jako TJ Sokol čerpat nějaké prostředky např. z MŠMT na provoz areálu TJ SOKOL (platy, drobné opravy, modernizace). Situace v Uherském Hradišti je dlouho neudržitelná a jediný příjem je z nájmu divadla, které ale chce z budovy odejít. Má organizace nějaké možnosti fnanční podpory pokud nechce provozovat vrcholový sport?

Děkuji

M. Radochová

spolek a charitativní akce

Dobrý den,
jsme spolek,který má v hlavní činnosti organizace a provozování charitativních akcí.Momentálně připravujeme festival,bude se vybírat vstupné od veřejnosti,máme nějaké finanční dary,dotace od obcía také nabízíme festivalová trička pouze v našem spolku.budeme muset platit daně a podávat daňové přiznání?

Financování soukromého majetku

Dobrý den,
může spolek, jako nezisková organizace, financovat opravy na soukromé nemovitosti, pokud k ní nemá žádný právní vztah (nevlastní ji, nemá nájemní smlouvu ani jiné užívací právo, je pouze záměr na využívání nemovitosti pro činnost spolku do budoucna)? Jsou pak tyto výdaje, pokud se uskuteční, možné vykázat jako uznatelné výdaje v účetnictví?

Provize

Dobrý den,

jsme malý cyklistický spolek, zajišťujeme akce pro vlastní členy a pořádáme dětské závody. Náš člen má možnost pro náš spolek získat provizi 20tis. Kč za zprostředkování reklamní smlouvy mezi jeho zaměstnavatelem a profesionálním sportovním klubem. Prosím o informaci, zda náš spolek může fakturovat tuto provizi sportovnímu klubu, zda na to potřebujeme živnostenské oprávnění (jednalo by se o jeden případ v roce) a jak s takovým příjmem pracovat z pohledu daně z příjmu.

Děkuji

Pavel Bartášek

finance

Dobrý den,
dovolte mi, prosím, několik dotazů.

Dary spolku

Dostal jsem od jednoho našeho dárce dotaz na možnost odečtu daru z daní i v případě menší darované částky. Je možné aby si dárce odečetl z daní např. 3 x 400 Kč, které byly darovány 3 různým spolkům, ale v souhrnu je částka vyšší než 1.000 Kč, nebo je nutné pro odpočet darovat v souhrnu alespoň 1.000 Kč jednomu konkrétnímu spolku, a menší částky různým spolkům se takto nesčítají?

Odměna vs. daňový doklad

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda můžu z peněz vybraných na pořádání dětského tábora vyplatit odměnu zabezpečujícímu personálu oproti daňovému dokladu?

výdaje na občerstvení

Dobrý den, chtěli bychom touto cestou požádat o zodpovězení dotazu-obec poskytuje SDH dotaci na činnost, která musí být do určitého data zúčtována. Lze do výdajů SDH započítat
nákup potravin na občerstvení pokud pořádají sami na svém území soutěž nebo valnou hromadu ? Nebo lze do uznatelných výdajů dát pouze doklad na občerstvení ze soutěže, kterou pořádá jiný sbor. Děkujeme za odpověď

Odměna vs. daňový doklad

Dobrý den,
můžu jako předseda spolku, který pořádá dětské tábory, vyplatit oproti daňovému dokladu odměnu vybraným osobám, kteří se podíleli na chodu tábora?

Nákup materiálu spolku v dalším kalendářním roce

Dobrý den,
jsme spolek, který pořádá dětské tábory. V rámci spolku nemáme žádné členské poplatky, nemáme žádný příjem zvenčí jako jsou dary, granty příp. zisk z prodeje či reklamy. Chtěl jsem se zeptat, zda případný zisk z pořádání dětských táborů pro nákup materiálu na tábor, který budeme pořádat další rok, musíme vyčerpat do konce příslušného kalendářního roku nebo nákup můžeme provést i v roce, kdy tábor pořádáme.

Financování zapsaného spolku zakládajícími členy

Dobrý den,
mám dotaz ohledně financování nové zakládaného zapsaného spolku. Konkrétně půjde o divadelní společnost, neziskovku, která bude inscenovat představení (A vybírat vstupné, ovšem zisk vždy použijeme pouze na financování dalších projektů).

spolupráce OSVČ se spolkem

Dobrý den,
jsem OSVČ v oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávání a plánuji začít pracovat v lesním klubu, který byl do nynějška registrován jako zapsaný spolek z.s., bez vedlejší hospodářské činnosti a tedy bez živnostenského oprávnění.
Může mě z. s. přizvat jako externistu, aniž by musel žádat o živnostenské oprávnění? Tedy - můžu v rámci onoho lesního klubu pracovat jako osvč a kooperovat s dobrovolníky ze zapsaného spolku, přičemž budeme vykonávat tu samou činnost (já za mzdu)? Nebo má nějakou výhodu vstoupit do spolku? Děkuji, Eva Vopatová

příspěvek SRPŠ

Dobrý den,
jsme ZŠ, můžeme na účet školy přijímat peníze rodičů pro SRPŠ při naší ZŠ a pak jednorázovým příkazem částku přeposlat na účet SRPŠ? Neporuším tím nějaké předpisy?
SRPŠ má svůj bank.účet, smysluplnější mi přijde, aby rodiče platili přímo SRPŠ.

dotace na zaměstnance od úřadu práce

Dobrý den, mohu se zeptat, zda-li je možné získat pro sportovní spolek dotaci na zaměstnance od úřadu práce? A jak v takovém případě postupovat? Je též možné, aby byl předseda spolku zároveň zaměstnancem spolku? Předem děkuji za odpověď.

Darovaní finančních prostředků

Dobrý den, mohu darovat finanční prostředky neregistrovanému spolku, který pořádá kulturní akci na základě darovací smlouvy?
Bude tato finanční částka považovaná z mé strany za položku snižující základ daně? Děkuji za odpověď

Auto na lízing

Dobrý den, pokud nemá spolek dostatek peněz, ale ke své činnosti nutně potřebuje auto, může si ho pořídit na leasing? Jak v takovém případě postupovat? Děkuji. S. N.

Hostinská činnost

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jakým způsobem ošetřit odborného garanta pro založení hostinské živnosti u spolku. Garantem by byl člen spolku. Jeden ze statutárního orgánu. Je tedy potřeba s ním ještě nějak vstupovat do smluvního vztahu. Děkuji za odpověď.

Vypořádání majetku

Dobrý den, v otázce hospodaření našeho spolku mám tento dotaz. Je možné vypořádat část majetku spolku mezi členy jinou formou než je podpora hlavní činnosti? Mám na mysli například finanční vypořádání. Pokud ano, jedná se v tomto případě o zdanitelný příjem těchto členů?

Prodej majetku spolku

Dobrý den,
Máme oficiálně založený spolek, který má i majetek. Pokud chce spolek prodat majetek který vlastní (např. budovu která je v katastru napsaná na spolek), chová se spolek jak jakýkoli jiný právní subjek, nebo pro něj platí jiná pravidla? Může budovu komukoli prodat a peníze použít např. na provoz? Máme budovu která chátrá a nemáme peníze na její rekonstrukci, nicméně každý rok s ní máme výdaje a tak bychom se jí chtěli zbavit.

Děkuji.
Michal Šťastný

Odměna členům ze sponzorského daru?

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, zda-li je možné ze sponzorských darů platit členy spolku. Jedná se o spolek, který se zabývá sportovním tréninkem a členové spolku jsou zároveň trenéry. Příjmy jako takové spolek nemá, pouze sponzorské dary. Proto mě zajímá, jestli je takto možné udělit plat/jednorázovou odměnu.

Předem děkuji za odpověď.

Půjčka finanční hotovosti spolku

Dobrý den, jsem předsedou - statutárním orgánem zapsaného spolku. Mohu já osobně jako statutární orgán, zapůjčit spolku finanční hotovost ze svého soukromého účtu na nákup materiálu a poskytnout prostředky na základní vybavení a fungování spolku? S tím souvisí zcela jistě sepsání smlouvy o bezúročné zápůjčce. Moc děkuji za informace.

Dar od člena spolku

Dobrý den,
známá účetní mi říkala, že je letos nová vyhláška či zákon, který znemožňuje darovat finanční obnos spolku, jehož jsem členem. Je tato informace správná?
Jak má vypadat správně ošetřená darovací smlouva? Vždy děláme Darovací smlouvu a poté Potvrzení o přijetí daru. Přesto to některým účetním nestačí..
Předem děkuji, s pozdravem TV

Spolek a dar

Dobrý den. Jak je to, prosím, se spolkem a jeho možností přijímat dary, napřikladz internetu, crowdfundingu typu Startovač, HitHit apod. Je třeba někde ohlašovat, přihlásit se apod.? Moc děkuji

Pořádáme vánoční sbírku, můžeme vybírat fin. dary?

Dobrý den, máme charitativní a osvětový spolek Hafiáda, kdy podporujeme útulky pro pejsky,a to tím způsobem, že organizujeme akce, na kterých vybíráme dobrovolné vstupné, a výtěžek putuje do vybraných útulku. Chtěla bych se zeptat, jaké povinností nám vyplývají v případě, že zorganizujeme vánoční sbírku.Máme v úmyslu vybírat dobrovolné dary. Je možné vabírat i finanční dary a jaká jsou kritéria pro tuto variantu?
Nechtěli bychom se dostat do konfliktu se zákonem, i když se jedná o nevelké částky. Děkuji za odpověď.Eva Matlochová - předsedkyně spolku.

Dar spolku od s.r.o.?

Dobrý den. Muže spolek, který má jen tři členy a realizuje převážně cíle vlastní, řijmout dar od spol.r.o. ve ktere je 40% vlastnikem jeden ze členu spolku? Je ve spolku současně i předsedou. Spolek na svou činost nečerpá žádne statní dotace. Děkuji.

Dotace pro více oddílů jednoho spolku?

Dobrý den, v rámci jednoho z.s. funguje jako oddíl další samostatný z.s. Při dotování z obce by mohl dostat jeden oddíl (z.s.) 2 dotace na jednu činnost - jednu z TJ z.s. a druhou jako samostatný spolek. Pořád ale stejní členové a jedna činnost.

Základní kapitál do spolku

Dobrý den,
chceme založit spolek, ale nevíme si moc rady ohledně "peněz" a toku peněz. Moje první otázka je, jestli může být do spolku při založení vložený nějaký základní kapitál, nebo proste finanční prostředky, které by sloužili pro začátek k nějakému provozu atp. Jak pak s prostředky musíme nakládat? Musíme je "utratit" do konce roku ? Nebo je na to nějaký stanovený čas?

Kam patří prodej drobných suvenýrů?

Dobrý den,, v souvislosti s EET máme dotaz. Jako hlavní činnost máme mimo jiné ve stanovách uvedenou záchranu a konzervaci hradu a jeho provoz. S provozem památky souvisí také prodej suvenýrů. Jinými slovy - pokud nemá hrad otevřeno, suvenýry neprodáváme , pokud by spolek neprovozoval hrad, žádné suvenýry neprodává. Spadá prodej suvenýrů do naší drobné hospodářské činnosti? My jsme přesvědčeni, že ne. Že je navázán na jednu z hlavních činností a je její součástí
. Zajímá nás Váš názor.
Děkujeme.

Tombola, loterie, sbírka na opravu

Dobrý den,
ráda bych se zeptat jak je v zákoníku ošetřen způsob výběru peněz za účele sbírky na něco. Na podzim se účastníme dne neziskových organizací a neradi bychom opomněli či snad jednali nezákonně při tombole a sbírce. Jak prosím postupovat, aby výběr a vybrané peníze byli v souladu se zákonem?
Mnohokrát děkuji za odpověď.
Odd,ved. Lucie Cichrová Luxfery

Témata poradny