financování spolků

Dobrý den,
sháním kompetentní osobu, která by mi dokázala poradit při vedení spolku. Založili jsme spolek Žďárský vlk v roce 2006. Máme za sebou 12.letou tradici. Pořádáme akce pro děti i dospělé. Pořádáme Turnaj ve stolním tenise, Dětský den, Závody na kolech, Drakiádu, ples, aktivně se s programem účastníme pouťových oslav ve vsi. Akce financujeme z vlastních zdrojů, ze sponzorských darů (věcné dary) a z příspěvku od obce a k němu se váže můj dotaz. Dostáváme od obce finanční příspěvek v celkovém rozsahu 10 000 Kč. Na jednotlivé akce cca po 2000 Kč. Zastupitelstvo obce po nás žádá způsob vyúčtování akcí, který nám přijde administrativně přebujelý a hlavně je odlišný od způsobu vyúčtování u ostatních spolků. Můj dotaz je, zda existuje zákon, vyhláška či předpis, kterým se zastupitelstvo řídí, či zda záleží na jejich libovůli? Našim požadavkem je: vyúčtovat akce jednou za rok, předkládat doklady jen za použité finance od obce, získávat příspěvek na činnost ne na jednotlivé akce (zjednodušení administrativy). Požadavky ze strany zastupitelstva jsou: předložit vyúčtování za každou akci zvlášť, předložit kopie všech účtenek, i těch věcí, které kupujeme z vlastních zdrojů, před každou akcí podepsat s obcí smlouvu (byť žádáme o příspěvek v řádném termínu před schvalováním rozpočtu a ten je nám zastupitelstvem schválen). Po ukončení akce vypracovat zprávu o akci a odeslat na OÚ. Ostatní spolky získávají příspěvek na činnost, účtují jednou za rok a předkládají doklady jen na věci, které zakoupily z poskytnutých peněz. Když jsme se začali bránit, přišel nám dopis, který uvádím v příloze. Děkuji za pomoc a Vaše vyjádření, chceme řešit situaci na zastupitelstvu v 19.6., budu ráda za Vaši brzkou odpověď, abych se mohla argumentačně připravit.

Velmi děkuji,

s pozdravem

PhDr. Alena Procházková
spolek Žďárský vlk
zdarskyvlk@centrum.cz
608 459 557

— Alena Procházková, spolek Žďárský vlk

Odpověď:

Dobrý den,
postup obce se zdá v tomto případě minimálně nestandardním. Nicméně nám nezbývá, než vám doporučit obrátit se na odborníka z řad advokátů, aby vaši situaci mohl se znalostí věci důkladně posoudit.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 3. 8. 2018

Přiložené soubory

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz