Povinnost účasti na členské schůzi

Dobrý den, dovolte dotaz. V § 251 NOZ je mimo jiné stanoveno: "každý člen je oprávněn účastnit se zasedání". Lze explicitně ve stanovách, popřípadě v provozním řádu ustanovit povinnost účasti na členské schůzi a stanovit sankce za případnou neúčast? Děkuji za odpověď

— Jiří Mašín, zapsaný spolek

Odpověď:

V příslušném ustanovení, které se týká členské schůze (§ 251 OZ), je stanoveno, že: „každý člen je oprávněn účastnit se zasedání“. Zákon tady jednoznačně mluví o subjektivním právu člena spolku na účast na zasedání členské schůze. Jedná se o právo, nikoli povinnost se takové schůze účastnit. Je na uvážení každého člena, zda svého právo účasti využije či nikoli.

Spolky mají ve svých stanovách a vnitřních předpisech širokou možnost upravit si vnitřní poměry odlišně od zákona, to však není případ tohoto ustanovení (§ 251 OZ). Stanovy nemůžou ukládat povinnost účasti na členské schůzi. Takový postup by byl v přímém rozporu se zásadou dobrovolnosti, která je charakteristická pro spolkové právo. Pro podporu tohoto stanoviska hovoří i ustanovení § 268 OZ: „Soud zruší spolek s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem, nebo i bez návrhu v případě, že spolek, ač byl na to soudem upozorněn, nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře.“ Jelikož nelze stanovit tuto povinnost, nelze také logicky trestat (sankcionovat) neúčast člena na zasedání.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 2. 2. 2023

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz