Dobrý den,
prosím o informaci kolik je potřeba hlasů z VH ke změně stanov, když to ve stanovách není uvedené?? Děkuji

— Petr Šebek, TJ Dynamo Podlusky

Odpověď:

Pokud není ve stanovách upraveno jinak, platí ustanovení § 252 OZ „Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.“

V případě rozhodování o změně práva a povinností členů spolku pak dále platí, že (neurčují-li stanovy jinak) musí se změnu souhlasit nadpoloviční většina členů, kterých se změna práv nebo povinností týká.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 2. 2. 2023

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz