Členská schůze jako povinný orgán spolku

Dobrý den,
rád bych se zeptal na pojetí členské schůze ve spolku, který má nejvyšší orgán odlišný od členské schůze. Uplatní se i přesto ustanovení občanského zákoníku ohledně členské schůze? Respektive je členská schůze orgánem každého spolku, i pokud není v daném případě orgánem nejvyšším? Nebo jsou ustanovení o členské schůzi pouze podpůrná pro případy, kdy je členská schůze nejvyšším orgánem a pokud je stanovami určen jiný orgán, tak se neuplatní? A jaký je v případě, že členská schůze je orgánem každého spolku, vztah mezi ní a nejvyšším orgánem?

Děkuji za odpověď.

Šimon Šmíd

— Šimon Šmíd

Odpověď:

Dobrý den, 

záleží jaký orgán máte. Pokud je jen jinak nazván (sněm, valná hromada) tak se vnímá jako členská schůze a použijí se ustanovení občanského zákoníku pro členskou schůzi. Další možností dle § 256 oz je shromáždění delegátů. Strukturu orgánů nastavují stanovy, ve kterých je uveden seznam orgánů a jejich vzájemné vztahy.

Tzn. že členská schůze nemusí být nejvyšším orgánem spolku. Je důležité vycházet z ustanovení stanov spolku, zákon se využije podpůrně v případech, kdy stanovy neupravují problematiku. Některé problematiky můžou upravovat interní směrnice spolku.

Doporučil bych Vám prostudovat §247 a násl. občanského zákoníku. Popřípadě je možné si prostudovat publikace Nevýdělečné organizace v praxi a v teorii.

Mgr. Jakub Sotl
Pravní poradce

Poslední revize: 7. 11. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz