Kárné opatření

Členská schůze mi udělila kárné opatření - výtku. To bylo následně uvedeno v zápise, nicméně bez dalších podrobností.
Mám právo (nebo je zde dokonce povinnost spolku) obdržet písemné rozhodnutí o udělení kárného opatření, včetně popisu co jsem porušil a popisem jednání, kterým jsem porušil ? Jaký je temín na doručení kárného opatření a jaké jsou důsledky nedoručení ?
Děkuji za zodpovězení, případně odkazy na NOZ. ing.Doubek

— Ctirad Doubek, Myslivecký spolek

Odpověď:

Dobrý den,
není-li povinnost spolku doručit písemné vyhotovení rozhodnutí o udělení kárného opatření stanovena nějakým vnitřním předpisem spolku, pak rozhodnutí písemně doručeno být nemusí. Na rozhodování spolku se totiž nevztahuje žádný obecně platný procesně-právní předpis, v tomto směru jsou relevantní jen vnitrospolkové předpisy.
Pokud nejsou pravidla pro doručení rozhodnutí upravena stanovami, pak není stanovena ani žádná lhůta pro doručení nebo oznámení rozhodnutí členovi, zrovna tak důsledky nedoručení rozhodnutí nelze dovodit.
Obecně lze říci, že máte tříměsíční lhůtu (ode dne, kdy jste se o rozhodnutí dozvěděl) k podání návrhu, aby soud vyslovil neplatnost rozhodnutí orgánu spolku. Nejpozději musíte návrh podat do roka ode dne vydání rozhodnutí. Po uplynutí této lhůty možnost dovolat se neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku zanikne a rozhodnutí se považuje za platné. – viz. ust. § 258 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 8. 9. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz