počet členů spolku

Vážení, máme problém s městem, snaží se zpochybnit naši existenci. Byli jsme tři členové výboru (nemáme žádné členy, jen pomocníky) a založili jsme v tomto počtu spolek s cílem ochrany přírody a krajiny. Výbor mě zvolil předsedkyní spolku a jsem jí dodnes. 10. 12. 2015 nám zemřela jedna členka výboru. Místo ní jsme 12. 12. 2015 zvolili další členku výboru, která měla podmínku, že je to jen dočasně, dokud nezvolíme řádného člena výboru. Toho jsme zvolili 16. 2. 2016. Každý rok odevzdáváme Žádost o informování...Letos jsme obdrželi z MěÚ upozornění, že nám chybí listiny o volbě dočasného člena a definitivního člena výboru. Dodali jsme je. Pak jsme byli opět upozorněni, že nám chybí dokument o volbě předsedkyně po třech letech působnosti. Je pravda, že jsem měli poněkud zmatek v dokumentaci, ale vše jsme napravili. Nyní dostali všichni členové výboru předvolání k podání vysvětlení, neboť prý naše doklady "jeví známky nevěrohodnosti".

MěÚ tvrdí, že v době od 10. 12. 2015 do 16. 2. 2016 měl spolek jen dva členy výboru a v té době jsem nebyla předsedkyně. Chtějí odložit naši žádost pro právní nezpůsobilost účastníka. To by znamenalo, že by nám zamezili účastnit se správních řízení. Jsme jediný spolek ve města, který velmi aktivně hájí stromy a proto jsme pro město doslova nepřítelem. Prosím o radu, jak postupovat. Musí vydat nějaké rozhodnutí, proti kterému bychom se mohli odvolat? Nebo soudně? Mohou vůbec něco takového podniknout? Děkuji za odpověď. Anna Spěváčková

— Anna Sopěváčková, Spolek občanů Neratovic

Odpověď:

Dobrý den,

obecně lze konstatovat, že MěÚ nemá žádnou pravomoc rozhodovat o tom, jestli jste nebo nejste existující právnická osoba, pokud předložíte aktuální výpis ze spolkového rejstříku, na němž jsou všechny údaje zapsány. Nic jiného po Vás nemohou (nemají) chtít. Pokud si nechali předložit i další dokumenty, MěÚ stejně nemůže posuzovat, jestli jsou „věrohodné“. Je-li v nich konstatováno, že byl zvolen člen výboru, že byla zvolena předsedkyně, pak byli zvoleni, protože soud nevyslovil neplatnost těchto rozhodnutí, a tak jsou platná. Jinak než rozhodnutím soudu nelze vyslovit neplatnost rozhodnutí orgánu spolku. Musíte se tedy MěÚ postavit čelem. Jestli tvrdí, že neexistujete, ať podají návrh k soudu, aby jejich tvrzení podložil svým rozhodnutím. Do doby než rozhodne soud, jednoznačně existujete jako právnická osoba – spolek, a máte právo účastnit se všech řízení.

Bohužel v podrobnostech odpověď na Váš dotaz přesahuje možnosti této poradny. I s ohledem na způsob jednání MěÚ vůči Vám, doporučujeme se obrátit na odborníka z řad advokátů, který vás bude s kompletní znalostí věci při jednání před úřadem zastupovat. Je možné, že z hlediska MěÚ se jedná o účelové jednání, protože vaše angažovanost může být někomu „trnem v oku“. A to je známka toho, že to co děláte, děláte velmi dobře. Děkujeme! ... i za všechny, kdo nic nedělají a stromy je nezajímají.

Také můžete zkusit obrátit se v místě na jiné spolky a neziskové organizace, které mají podobnou agendu s žádostí o rady či jinou podporu. Možná mají s MěÚ podobnou zkušenost a přinejmenším se můžete dopředu dozvědět, na co se máte připravit.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 25. 4. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz