Musí právnická osoba podávat daňové přiznání, když nemá žádnou činnost v roce?

Musí právnická osoba (s.r.o.) podávat daňové přiznání, když nemá žádnou činnost v roce
nebo stačí oznámení finančnímu úřadu?
Musí spolek (malá organizace-bývalé obč.sdružení) předávat výsledky do spolkového registru vedeném u krajského soudu? Děkuji za odpověď.

— Jaroslava Zbořilová

Odpověď:

Dobrý den,

daňové přiznání podávat musí, jen v tomto přiznání budou nulové hodnoty, odpovídající nečinnosti. Finanční správa o nečinnosti společnosti nemůže bez podaného daňového přiznání vědět.

Máte – li na mysli výsledky hospodaření spolku, spolek má povinnost zveřejnit (založením do sbírky listin spolkového rejstříku) účetní závěrku (popř. výkazy z jednoduchého účetnictví) podle § 21a odst. 1. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost je spolkům uložena od novely zákona o účetnictví (zákon č. 221/2015 Sb.), která nabyla účinnosti 15. 12. 2015. Poprvé měl spolek zveřejnit účetní výkazy za rok 2014, a to do 31. 3. 2016. Výkazy za rok 2015 mají spolky zveřejnit do 30. 11. 2017. Od roku 2016 zveřejňuje spolek výkazy podle ustanovení ZoÚ, která se na něj vztahují. Pro spolek, který je tzv. „micro účetní jednotkou“ platí, že musí zveřejnit výkazy do 12 měsíců od rozvahového dne (tj. ode dne, k němuž je zveřejněný výkaz vyhotovený).

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 5. 2. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz