Spolek bez příjmů a výdajů - přiznání k dani z příjmu PO

Dobrý den, náš spolek, který provozuje sportovní činnosti byl zapsán 3.9.2018. Do konce roku 2018 nevykonával žádnou činnost, tzn. neměl žádné výdaje ani příjmy, žádný majetek. Je nutné podávat přiznání k dani z příjmu PO za rok 2018? V případě, že nemusí podávat přiznání a sestavovat účetní závěrku, je nutné tuto informaci sdělit (FÚ, někomu dalšímu)? Pokud spolek ještě nevykonával žádnou činnost, nebylo potřeba podávat přihlášku k dani z příjmu právnických osob na FÚ, je tomu tak (povinnost do 15 dnů ode dne, kdy začne vykonávat činnost)? Děkuji.

— Veronika Strýčková

Odpověď:

Dobrý den,
Spolek je veřejně prospěšným poplatníkem podle § 17a zákona o daních z příjmů (viz též § 217 odst. 1 občanského zákoníku) a tak v souladu s § 39a odst. 5 zákona o daních z příjmů není povinen podat přihlášku k registraci jako poplatník daně z příjmů právnických osob, pokud přijímá pouze příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou osvobozené od daně a nebo je z nich daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně. Za těchto podmínek pak spolku obecně ani nevzniká povinnost podávat přiznání k dani z příjmů právnických osob (a povinnost toto oznamovat), a to na základě § 38mb písm. a) a § 38mc zákona o daních z příjmů.

Povinnost sestavit účetní závěrku a zveřejnit ji ve sbírce listin má každá účetní jednotka, tato povinnost se tedy vztahuje i na váš spolek.

Ing. Marie Konečná
Ekonomka ČRDM

Poslední revize: 8. 4. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz