Spolek - daňové přiznání a zveřejnění účetní uzávěrky

Dobrý den, jako spolek pracujeme s dětmi a rodinami. Příjmy máme z dotací a darů. Z vlastní činnosti občasné vstupné na akce (Pohádkový les lx za rok), za kroužky, baby club (hlídání mini dětí) za letní tábor - celkem cca 150 tis. / rok a celé jdou do nákladů.
Prosím o odpověď na dotazy:
1. Máme podávat daňové přiznání? 2. Máme povinnost zveřejňovat účetní závěrku do sbírky listin a v jakém rozsahu - jsme mikro účetní jednotka, takže nemusíme zveřejňovat výkaz zisku a ztrát, takže máme zveřejnit rozvahu a přílohu?
Předem děkuji za odpověď M. Kulíková
2

— Marie Kulíková, Rodinné centrum Medvídek Benešov

Odpověď:

Dobrý den,

daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob nemusí podávat jen ten poplatník-spolek, který má za zdaňovací období jen příjmy od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně nebo příjmy, které se daní srážkovou daní + zároveň není povinen za dané období zúčtovat nevyčerpanou úsporu podle § 20 odst. 7. zákona.

Osvobozené příjmy jsou upraveny § 19 zákona (členské příspěvky podle stanov spolku), příjmy, které nejsou předmětem daně pro spolky (spolek je veřejně prospěšným poplatníkem) upravuje § 18a odst. 1 zákona (dotace, příspěvek, podpora a jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů).

Eva Beránková

Poslední revize: 31. 1. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz