Kontrolní komise

Dobrý den,
ve vzoru Stanov spolku na odkazu:
http://www.annojmk.cz/sites/all/files/pravni-poradenstvi/vzorove-stanov…
jsem našel, že v kontrolním orgánu nemůže být osoba blízká členům výboru, nicméně jsem pro toto ustanovení nikde nenašel oporu v zákoně. Kde se prosím toto definuje?

— Michal Kordík

Odpověď:

Dobrý den,

občanský zákoník upravuje kontrolní komisi v § 262 a násl. V odstavci 2. je stanoveno, že „Neurčí-li stanovy další omezení, není členství v kontrolní komisi slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu spolku ani s funkcí likvidátora.“ Z tohoto ustanovení je patrné, že zákon umožňuje určit ve stanovách spolku další omezující podmínky pro členství v kontrolní komisi. V praxi bude záležet na potřebách spolku, jaká další omezení zvolí – věkovou hranici, bezúhonnost či právě blízký vztah k členům jiných orgánů spolku. Vámi uvedené vzorové znění stanov obsahuje tuto další možnou omezující podmínku. Je na úvaze každého spolku, jak tato omezení ve svých stanovách upraví.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 17. 4. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz