Může letní tábor pořádat pouze cestovní kancelář?

Dobrý den,

ráda bych se u Vás informovala na jednu nesrovnalost nebo spíše moji neznalost, kterou se snažím dohledat, ale marně.
Vlastním agenturu s právní formě s.r.o. s živností volnou. Pořádáme příměstské tábory, organizujeme zájmové kroužky v základních školách, jednodenní akce a další aktivity. Chtěli bychom se ale zaměřit i na letní tábory, ale nevíme, zda můžeme. Chci se tedy zeptat, zda je letní tábor zájezd, který může pořádat pouze cestovní kancelář, (neziskové organizace a další nemám na mysli) nebo letní tábor zájezd není a mohou jej organizovat i jiné s.r.o. mimo CK. Něco málo jsem dohledala v novele zákona č. 159/1999 Sb.

Budu Vám vděčná za odpověď

Bára Lupínková
jednatelka

— Bára Lupínková, Agentura MAITESS s.r.o.

Odpověď:

Dobrý den,

do definice zájezdu spadá i dětský tábor, pokud je provozován v rámci podnikání, tedy mimo jiné za účelem zisku. Dle zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu se zájezdem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor služeb cestovního ruchu prodávaný za souhrnnou cenu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění: a) ubytování, b) dopravu, c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb. Prodávat zájezd je oprávněna pouze osoba uvedená v § 2 tohoto zákona – cestovní kancelář. Zprostředkovávat prodej zájezdu je oprávněna jen osoba uvedená v § 2 nebo 3 tohoto zákona – cestovní kancelář nebo cestovní agentura.

Cestovní kanceláří je pak dle tohoto zákona podnikatel, který je na základě státního povolení k provozování živnosti (dále jen „koncese“) oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy. Cestovní kanceláří je také osoba, která má v okamžiku uzavření smlouvy o zájezdu sídlo nebo místo podnikání v jiném členském státě Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, než je Česká republika (dále jen "cestovní kancelář usazená na území jiného státu"). Cestovní kancelář usazená na území jiného státu musí podnikat na základě oprávnění tohoto státu k provozování cestovní kanceláře a musí mít sjednané pojištění záruky nebo bankovní záruku pro případ úpadku cestovní kanceláře, nebo být jinak pro tento případ zajištěna, alespoň v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

Pro založení cestovní kanceláře je nutné získat živnostenské oprávnění s předmětem podnikání provozování cestovní kanceláře, k čemuž se váže řada dalších povinností jako kupříkladu povinné sjednání pojištění proti úpadku.

Do působnosti zákona nespadá činnost, která není pořádána za účelem zisku, t. j. konaná například v rámci spolkové nebo dobrovolnické činnosti, činnosti příspěvkových škol atd. Proto je situace u spolků a jiných neziskových pořadatelů odlišná.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 21. 4. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz