Odvoz dítěte do zdravotnického zařízení.

Dobrý den.
V rámci svého zaměstnání jsem se setkala s ojediněnlým případem.
Výjezd do dětského tábora k banálním zdravotním potížím, které by se daly vyřešit převozem dítěte do zdravotnického zařízení. Výjezd nebyl indikovaný pro ZZS.
Vedoucí tábora mi tvrdila, že dle legislativy NESMÍ převážet děti k lékaři, byť se jedná o méňe vážné zdravotní potíže,že převoz musí zajistit buď rodiče, což je neřešitelné pokud jsou nedostupní a nebo mají využívat ZZS, což považuji v banálních případech za nepřípustné. Nenašla jsem žádné konkrétní doporučení v legislativě o organizování dětských táborů. Několik let jsem na dětských tábotech vykonávala funkci zdravotníka a pokud bylo třeba, naložila jsem dítě do auta a odvezla ho k dětskému lékaři, nebo na pohotovost.
Navíc, hlavní vedoucí zmiňovaného tábora, odmítá v případě že dítě veze ZZS do zdravotnického zařízení, poskytnout doprovod dítěte a zajistit odvoz po ošetření.
Děkuji za zodpovězení dotazu. Pavlína Kočová

— Pavlína Kočová, zaměstnanec ZZS- záchranář

Odpověď:

Dobrý den,

pro tvrzení, že by odpovědná osoba, tedy v tomto případě táborový zdravotník, nemohla odvézt dítě v neakutním případě k ošetření, nenacházíme zákonný podklad. Vyhodnotit, zda situace vyžaduje asistenci ZZS patří do kompetence zdravotníka a pakliže zdravotník (na svou odpovědnost) nebo ZZS vyhodnotí případ jako neakutní (neindikovaný pro ZZS) nevidíme zákonný zákaz pro odvoz dítěte k ošetření. Nicméně je třeba mít na zřeteli některá úskalí týkající se souhlasu s ošetřením – podrobněji zde: http://poradna.crdm.cz/zmocneni-zdravotnikavedouciho-rodici-k-oetreni-ditete-ad-325. V případě, že pořadatel na toto pamatuje a zajistí náhradu za táborového zdravotníka v době jeho nepřítomnosti, nevidíme důvod, proč by nemohlo být dítě odvezeno k ošetření.

V případě, že dítě bylo odvezeno k ošetření ZZS, doprovod ze strany pořadatele tábora není striktně vyžadován. Dítě je v tu chvíli v péči zdravotníků a ti rozhodují o dalším postupu. Pořadatel má jistě povinnost o nastalé situaci informovat rodiče dítěte. Považujeme však za ukázku odpovědné a dobré praxe, že pořadatel doprovod dítěti poskytne a zajistí komunikaci s rodiči a zdravotníky. Zajištění zpětného odvozu na tábor po ošetření je na rozhodnutí pořadatele tábora, v podmínkách táboru může být i to, že takový odvoz pořadatel nezajišťuje.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 30. 8. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz