Převoz dětí na táboře osobním autem

Je potřeba potvrzení a souhlas rodičů (zákonných zástupců) pokud na táboře potřebujeme převážet děti osobním autem? Pokud ano, jak jej správně formulovat? Děkuji. Hudcová

— Hana Hudcová

Odpověď:

Dobrý den,
neexistuje žádný předpis, který by přesně stanovil, na co všechno musí mít pořadatel tábora výslovný souhlas rodiče (takže ani na jízdu osobním autem). Principielně by rodiče měli vědět, co všechno budou děti na táboře dělat, nelze ale říct, že je povinnost pořadatele jim tyto informace předat (případně vnutit...). Rodiče svůj souhlas s činnostmi dítěte během tábora dávají tím, že dítě na tábor přihlásí (a svěří je tak na dobu tábora do péče pořadatele tábora). Zjistit si, co bude na táboře za program, je ale odpovědností rodičů. Pokud program není znám předem, a nebo ho pořadatel odmítá sdělit, je to jasná indikace k tomu, aby rodič dítě na tábor nepřihlásil. Stejně tak, když pořadatel program sdělí a rodič nesouhlasí s jeho obsahem, dítě na tábor prostě nepošle. Když si rodič nic nezjistí, je to jeho odpovědnost a chyba, ne chyba pořadatele. V podstatě tedy můžete děti na táboře převážet osobním automobilem, i když výslovný souhlas rodiče nemáte.

Na druhou stranu!!! Pořadatel je odpovědný za bezpečnost a zdraví dětí po celou dobu tábora. Musí tedy organizovat čas a činnost dětí tak, aby jim nevznikla nějaká újma, jinak bude samozřejmě povinen jim újmu nahradit. Při převozu osobním automobilem by tedy měly děti rozhodně sedět v sedačkách (jsou-li tak malé, že to předpisy vyžadují), měly by být připoutané a z toho vyplývá i to, že by jich v autě mělo být maximálně tolik, kolik je míst vybavených bezpečnostním pásem… Pokud se totiž něco stane, ani výslovný souhlas rodiče s převozem dítěte osobním autem Vás před následky nic neochrání. Nebude se posuzovat, jestli rodič souhlasil, ale jestli jste vy udělali všechno proto, aby se dětem nic nestalo.

Rodič i pořadatel tábora by se tedy měli řídit především zdravým rozumem… Volání po předpisech na všechno je nesmysl. Stačí, když rodiče na tábory, které nejsou dobře zajištěné nebo o nich chybí informace, své dítě prostě nepřihlásí, a když o táborech, se kterými děti neudělaly dobrou zkušenost, informují, co nejširší okruh lidí… Málo účastníků a špatná pověst zajistí, že se tábor buď „zvedne“ nebo zanikne.

Stručně řečeno - zájem rodičů a neformální společenská kontrola – mnohem účinnější a spolehlivější cesta k dobrému táboru než 1000 zákonů...
Jestli tedy budete určitě děti převážet osobním autem, upozorněte na to rodiče předem. Zákonnou povinnost mít jejich souhlas písemně ale nemáte.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 21. 6. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz