Lhůta pro zapsání člena správní rady do rejstříku

Dobrý den,
existuje nějaké lhůta, během které je nutné zapsat nového člena správní rada nadačního fondu do rejstříku?
Pokud ano, zaniká po uplynutí lhůty řádně zvolenému (ale nazapsanému) členovi SR jeho funkce?
Pokud ne, hrozí nějaká jiná sankce?
Děkuji

— Jan Burda, Rada dětí a mládeže kraje Vysočina

Odpověď:

Dobrý den,
návrh na zápis změn má být podán bez zbytečného odkladu (podle hlubšího rozboru textu zákona je to do 15-ti dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má být zapsána, nikoliv však se sankcí neplatnosti provedených změn; pouze po této lhůtě může návrh na zápis podat i další subjekt, který na tom osvědčí právní zájem). Soud sice nemůže nadační fond nijak sankcionovat za to, že změny nebyly zapsány, ale nadační fond nemůže namítat, že aktuálně jsou jeho vnitřní poměry upraveny jinak, než se uvádí ve veřejném rejstříku. Třetí osoby se tak mohou dovolávat stavu, který je ve veřejném rejstříku zapsán. Funkce člena správní rady prodlením s podáním návrhu na jeho zápis do rejstříku nezaniká.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 22. 2. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz