Může mít nadační fond členskou základnu?

Může mít nadační fond mimo správního a kontrolního orgánu také členy?

— Luděk, OKDXF

Odpověď:

Dobrý den,
nadační fond patří svou podstatou mezi „fundace“, tj. jde o právnickou osobu tvořenou majetkem vyčleněným k určitému účelu. S ohledem na toto pojmové vymezení nadačního fondu, nemůže vzniknout členství v nadačním fondu. Do nadačního fondu může jistě kdokoliv přispět, členem nadačního fondu se tím ale nestane, není to možné, protože nadační fond nesdružuje osoby, ale majetek.
Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 8. 9. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz