Název sdružení (spolku)

Dobrý den,
naše sdružení vzniklo v roce 2003. Od vzniku používáme název Občanské sdružení KADET. Máme i základní články (nově tedy pobočné spolky), které používají název sdružení a za pomlčkou svůj název. Například tedy Občanské sdružení KADET - Centrum volného času Hrubínka.
Můžeme si ponechat svůj původní název a přidat k němu pouze zkratku z.s.? Tedy Občanské sdružení KADET, z.s.?
Vím, že je možné si historický název ponechat, jen nevím, jestli v názvu nevadí to "občanské sdružení".
A další věc: v názvu pobočného spolku se tato skutečnost musí uvádět? Tedy Občanské sdružení KADET - Centrum volného času Hrubínka, pobočný spolek (zkráceně Centrum volného času Hrubínka, pobočný spolek) nebo stačí opět zkratka p.s. nebo se to nemusí uvádět vůbec.
Díky

— Jan Burda, Občanské sdružení KADET

Odpověď:

Ad ponechání původního názvu u hlavního spolku, ano, je to možné, můžete, ale nemusíte připojit z.s., přesně jak píšete. Odkaz na již neexistující právní formu (občanské sdružení), není, nijak matoucí.

Ad název pobočného spolku.

§ 228 odst. 2: Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku a vyjádřit jeho vlastnost pobočného spolku.

Co se týká otázky, zda použít v názvu pobočného spolku celý název hlavního spolku nebo jen jeho příznak (část, která jasně nasměruje), to je na vás. V případě Hrubínky, není, dle mého jasné, z názvu "Centrum volného času Hrubínka", že se jedná o cosi odvozeného od hlavního spolku, tedy Kadetu. (Název CVČ používají například různé samostatné dětské kluby a pod.) V tomto případě bych spíše doporučoval identifikaci právní formy p.s. použít. Mohlo by to vypadat například takto:

Občanské sdružení KADET - Centrum volného času Hrubínka p.s. nebo s použitím čárky, která, možná více evokuje odvozenost.

Občanské sdružení KADET, Centrum volného času Hrubínka p.s.

Ing. Aleš Sedláček, ČRDM

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz