Lze členovi spolku bez důvodu ukončit členství?

Lze členovi spolku ukončit respektive neumožnit prodloužení smlouvy členství bez důvodu a jaká je možnost se proti tomu bránit. Děkuji moc za odpověd. Šulek

— Arpád Šulek

Odpověď:

Dobrý den,
možnosti a důvody vyloučení člena ze spolku je třeba hledat v prvé řadě ve stanovách spolku. Pokud stanovy v tomto ohledu mlčí, platí dle § 239 občanského zákoníku, že „Neurčí-li stanovy něco jiného, může spolek vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.“ Vyloučení bez udání důvodu by tedy nemělo obstát, ledaže by stanovy takový postup umožňovaly. Vyloučený člen se může, dle § 241 obrátit na kontrolní orgán spolku „člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala rozhodčí komise, ledaže stanovy určí jiný orgán. Příslušný orgán zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.“ Pokud spolek kontrolním orgánem nedisponuje nebo člen s rozhodnutím tohoto orgánu nesouhlasí, může se obrátit ve stanovené propadné lhůtě na soud: „Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.“
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 17. 7. 2017

Komentář

Dobrý den, v návaznosti na předešlou odpověd ohledně ukončení členství jsem nabyl dojmu, že ukončit členství bez udání důvodu je možné pouze tehdy, pokud to umožňují stanovy. Je tomu tak a jaké má takto vyloučený člen v tomto případě opravné prostředky, jestli tedy vůbec nějaké má? Děkuji za odpověď a s Pozdravem Josef Švarc

Josef Švarc (neověřeno)

Dobrý den,

ano, ukončení členství bez udání důvodu je možné pouze pokud to stanovy umožňují, jinak se uplatní zákonný postup tak, jak bylo naznačeno v odpovědi výše. Možnost přezkumu u kontrolního orgánu spolku (pokud takový orgán stanovy zakotvují) a případné právo na soudní přezkum zůstává zachováno. Tedy i takto vyloučený člen se může obrátit s argumenty proti svému vyloučení na příslušný soud.

AK Mgr. Alena Hájková

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz