zánik zakladatele o.p.s.

Dobrý den, jak postupovat v případě zániku zakladatele ops bez právního nástupce ? Může existovat ops bez zakladatele ?

— Lenka KOžnárková

Odpověď:

Dobrý den,

dle zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, „zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce anebo zemře-li jediný zakladatel, rozhodne správní rada do 6 měsíců ode dne, kdy se o zániku nebo smrti zakladatele doví, o přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu, nestanoví-li zakládací listina jinak; s tímto přechodem musí vyslovit předchozí souhlas dozorčí rada. Nerozhodne-li správní rada ve lhůtě podle věty první o přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu, rozhodne na návrh člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti anebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud. Osoba, na kterou přechází práva a povinnosti zakladatele, musí s tímto přechodem vyslovit souhlas. Pokud se tímto postupem nepodaří zakladatele nahradit, je to důvod pro zrušení a likvidaci ops.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 26. 2. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Ochrana proti spamu.

Témata poradny