Postavení pobočného spolku

Dobrý den, ve stanovách spolku je uvedeno:
„Spolek není vůči pobočným spolkům v postavení zřizovatele.“
Může spolek takto omezit svůj vliv/odpovědnost na dění v pobočných spolcích, případně jaké jsou další důsledky tohoto ustanovení?

— Luděk Salač

Odpověď:

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), není hlavní spolek definován jako „zřizovatel“ pobočných spolků, z citované věty nelze dovodit, jaké důsledky jsou jejím uvedením do stanov sledovány a na vzájemný vztah mezi hlavním a pobočnými spolky nemá prakticky žádný dopad.
Obecně stále platí, že právní osobnost pobočného spolku je odvozena od právní osobnosti hlavního spolku, a proto bez ohledu na obsah stanov, pokud zanikne hlavní spolek, zaniknou i pobočné spolky a dále platí, že hlavní spolek neručí za dluhy pobočných spolků (neurčí-li stanovy jinak).
Svůj vliv na dění v pobočných spolcích může hlavní spolek prakticky zcela vyloučit. Vystavuje se tím samozřejmě nebezpečí, že nebude mít možnost zakročit, pokud některý z pobočných spolků začne poškozovat dobré jméno celého spolku. Svůj vliv na dění v pobočném spolku ale každopádně omezit i vyloučit může.
Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 8. 9. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz