Spolky a nutnost jejich registrace

Existuje z minulosti organizace ve struktuře základních organizací soutěžících v oblastních sdruženích ČR. Tyto oblasti mají centrální volené prezidium a celostátní stanovy, jednací řád a další náležitosti, apod. Nyní podle nového OZ se prezidium zaregistrovalo a jako pobočné spolky uvedlo oblastní sdružení, která mají své IČ a některé dřívější ZO - nyní pobočné spolky rovněž s IČ. Ty měly své IČ, protože měly nějaký majetek, apod. Nyní ještě existují bývalé ZO - nyní "spolky", které mají své řádné vedení, řídí se stanovami ale nemají žádný majetek, snad mimo několika drátěných klecí, staré jehličkové tiskárny, ale aktivně se účastní oblastních soutěží, finančně každý za své.
Musí mít i tyto "spolky" bez majetku registraci s IČ, nebo je možné být pobočným spolkem bez IČ, např. zaevidované jako celek a názvem, funkcionáři, a adresou u zaregistrovaného oblastního sdružení -spolku apod.?
Oblastní sdružení má ve své registraci uvedeno, že organizuje a sdružuje místní spolky, a nezodpovídá za jejich dluhy apod .Místní spolek tam ale zatím žádný není uveden.
Zdá se tedy / u těchto bývalých ZO bez majetku/ zbytečně administrativně komplikované, registrovat se samostatně u krajského soudu, oznamovat tam změny, výkazy atd. apod. téměř s nulovým významem či obsahem.
Stávající svazové stanovy nerozlišují zaregistrované či neregistrované místní "spolky".Je zřejmé že neregistrací - podle zákona vlastně spolek neexistuje. Ale k jeho nemajetkové - zábavné činnosti tu registrace zatím nepotřeboval a nepotřebuje, neb se řídí a vlastně odpovídá za svoji činnost vlastně každý jako fyzická osoba. Jak je to "asi" nejvhodnější řešit,zavláště aby nebyl porušován zákon? ?

— Pavel Šlemín, ČSCHPH

Odpověď:

Dobrý den,

odpověď na všechny vaše dotazy překračuje možnosti této poradny. Považujeme za účelné obrátit se na odborníky na právo spolků, jelikož by si vaše situace zasloužila detailnější rozbor se znalostí věci. Teprve po prostudování stanov spolku a zodpovězení doplňujících dotazů ohledně fungování spolku bude možné zvážit systémové změny, které by mohli ušetřit administrativní zátěž a vůbec revidovat složení organizace ve světle nového OZ.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 28. 5. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz