Založení pobočného spolku

Dobrý den, chtěli bychom založit 3 pobočné spoleky, ale nevíme si s některými oblastmi rady. Budu velmi vděčný za vaši radu:
1. Může mít pobočný spolek vlastní stanovy, či se jeho vlastní řízení může řídit interními předpisy, pokud to neodporuje stanovám hlavního spolku
2. jakým způsobem se volí první předseda a dozorčí rada, je nominován hlavní spolkem či je zvolen ustavující schůzi pobočného spolku?
3. lze považovat za střet zájmů pokud jedna osoba je v jednom pobočném spolku v kontrolním orgánu a v druhém pobočném spolku ve výkonem orgánu?
Moc děkuji.

— Vítězslav Rázek, Svaz učitelů tance

Odpověď:

Dobrý den, 

ad1) Pobočný spolek musí mít stanovy, nebo obdobný zakladatelský dokument, ve které jsou stanovena práva a povinnosti členů, orgánů apod. Ano, může mít i interní předpisy.

ad2) Postup by měl být uveden ve stanovách, které se přijmou na první členské schůzi(jejich přijetí má okamžitou platnost), po jejich přijetí dojde k volbě orgánů a předsedy. Je možné, aby bylo ve stanovách uvedeno, že předsedu jmenuje nebo volí ústřední nebo hlavní spolek.

ad3) Ke střetu nedochází, jelikož je to činnost ve dvou odlišných spolcích a není šance na ovlivnění (to se týká jak pobočných spolků, tak i ve vztahu vůči hlavnímu spolku).

Mgr. Jakub Sotl
Právní poradce

Poslední revize: 13. 11. 2020

Přiložené soubory

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz