Dotace občanských sdružení

Dobrý den,
zajímalo by mě, zda může po novém roce naše rodinné  centrum žádat o dotaci na rekonstrukci rodinného centra pod názvem o.s. nebo musíme prvně změnit stanovy a pak žádat jako spolek. Stejně tak darovací smlouvy a sponzorské dary mohou být pod názvem občanské sdružení? Jak dlouho  trvá změna stanov a kam se stanovy budou zasílat? Může být součástí hlavní činnosti sdružení prodej občerstvení maminkám s dětmi v herně rodinného centra za symbolickou cenu.Peníze budou použity na nákup hraček pro děti do  centra a musí být tato činnost ve stanovách?
Děkuji

 

— Olga , RC Korálky o.s.

Odpověď:

Dobrý den,

orgány státní správy a samosprávy by měly v přechodném období komunikovat se spolky, které ještě nemají upravený název, popřípadě další body stanov, stejně jako komunikovaly doposud. Pokud plánujete provést změnu ve stanovách během dotačního cyklu, doporučuji na to upozornit donátora. Předejdete tak zbytečným dohadům, když bude dotaci vyúčtovávat právnická osoba se stejným IČ, nicméně s jiným názvem a upravenými stanovami. Zvažte, jestli by pro Vás bylo výhodné provést změnu stanov a názvu s účinností třeba k 1. 1. následujícího roku (nebo k jinému dni, který by Vám připadal výhodnější). Účinnost znamená okamžik od kdy se provedené změny začnou uplatňovat. Pokusím se ještě blíže popsat proces provedení změn, aby byl můj popis názornější - tedy změny provedete postupem podle Vašich stanov (nejčastěji je odhlasuje členská schůze) kdykoliv během roku, ale účinnost těchto změn nastane až k datu, které si sami stanovíte (tj. až budete mít připravené všechny změny, svoláte členskou schůzi třeba na 14. 10. 2014, odhlasujete si změny a jejich účinnost v posledním ustanovení stanov určíte na 1. 1. 2015). V případě účinnosti změn k 1. 1. 2015 dosáhnete navíc toho, že změny začnou být účinné s počátkem účetního období. Pochopitelně ale to může být i kterékoliv jiné datum.

Jakékoliv smlouvy budete až do zapsání nových údajů do rejstříku, uzavírat pod vaším dosavadním jménem. Změna názvu pak nezpůsobuje jejich neplatnost. Změna názvu, ani změna stanov spočívající v úpravě vnitřních poměrů spolku nemá vliv na právní vztahy, v nich dotčený spolek dosud vystupuje. Podstatou věci je, že se jedná o totožný subjekt (spolek), na jehož totožnosti změna názvu (nebo změna uspořádání vnitřních poměrů) nic nezmění.

Pokud se ptáte jak dlouho bude trvat vložení nových stanov do sbírky listin u rejstříkového soudu, tak podle zákona má rejstříkový soud povinnost vložit změny do rejstříku do 2 pracovních dnů ode dne, kdy byl vklad změny údajů povolen a zpřístupnit listiny vložené do sbírky listin bez zbytečného odkladu, po jejich doručení. Na rozhodnutí o podaném návrhu na změnu údajů zapsaných do spolkového rejstříku má soud 5 pracovních dní. Takže v ideálním případě by měl být zápis nebo jeho změna provedena do 7 pracovních dnů a listiny uložené do sbírky listin zpřístupněné snad ještě dříve.

Prodej občerstvení může být součástí hlavní činnosti, pouze tehdy, pokud je v souladu s vaším posláním. To si ovšem dost dobře nedovedu představit. Předpokládám, že vaše poslání (dle NOZ "účel") je výchova dětí, vytváření dobrých podmínek pro rozvoj dětí, podpora k aktivnímu rodičovství apod. Prodej občerstvení je v tomto případě vedlejší činností. Pokud je její výsledek kladný, podléhá dani z příjmu. Výsledek po zdanění musí být použit na podporu hlavní činnosti. Samostatnou otázkou je, zda spolek musí mít na tento typ činnosti živnostenský list. Dle mého ano, stejně tak, jako musí zabezpečit všechny podmínky, které jsou pro danou živnost stanoveny, například hygienické.

Ing. Aleš Sedláček, ČRDM , Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz