opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu

Dobrý den, prosím Vás, pokud krajský soud pravomocně rozhodl o podaném návrhu na zápis změn ve spolkovém rejstříku a z výpisu ze spolkového rejstříku vyplývá, že do spolkového rejstříku byly zapsány nepravdivé údaje (např. zapsán předseda spolku, ačkoli tento před 3 měsíci krátce po svém zvolení rezignoval na funkci předsedy, chybná data vzniku členství v kolektivním statutárním orgánu spolku), jaký opravný prostředek lze proti takovému rozhodnutí podat, kdo, kde a v jaké lhůtě jej může podat? Děkuji.

— Monika Klosová

Odpověď:

Dobrý den,

pokud jsou údaje zapsány, tedy soud pravomocně rozhodl o změně údajů, které byly, v souladu s tímto rozhodnutím později zapsány do veřejného rejstříku, není již možné podat opravný prostředek a je třeba jít cestou podání nového návrhu na změnu zapsaných údajů. Součástí nového návrhu musí být podklady prokazující nově zapisované skutečnosti.
U nového návrhu bude soud postupovat obvyklým způsobem, to znamená, že přijatý návrh zpracuje, a buď pošle spolku výzvu k doplnění návrhu (pokud shledá, že něco chybí) s určením lhůty pro doplnění podání anebo vydá usnesení, jímž rozhodne o tom, co bude v zápisu změněno. Proti tomuto usnesení je možné do 15-ti dnů podat odvolání. Po uplynutí lhůty k odvolání (nebo i dříve, pokud se spolek vzdá práva na odvolání) nabude usnesení právní moci a soud do dvou dnů zveřejní navržené změny zápisu (na stránkách ministerstva spravedlnosti se ve výpisu ze spolkového rejstříku zobrazí navržené změny).

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 9. 11. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz