Přiložení pozvánky na valnou hromadu a prezenční listiny k zápisu do spolkového rejstříku

Dobrý den,
na základě rozhodnutí Valné hromady jsem podal žádost o změnu v zápise v rejstříku spolků. Dostal jsem žádost o doplnění listin včetně doplnění Pozvánky a Prezenční listiny. Na základě dřívějších otázek zde v poradně ČRDM jsem proto podal námitku proti doplnění pozvánky a prezenční listiny s odkazem na §19 zákona 304/2013 Sb., ostatní žádané dokumenty jsem doplnil. Po měsíci mi od RS došlo vyjádření k námitce, které potvrzuje, že mám doplnit Pozvánku na valnou hromadu a Prezenční listinu s odůvodněním podle § 248, 249 z.č. 89/2012 Sb., který ukládá obsah pozvánky a s jakým předstihem má být Valná hromada svolána (to naše stanovy upravují na nejpozději 14 dní před konáním), a že je nutné dodat listinu přítomných aby bylo možné prokázat, kdo byl na valné hromadě opravdu přítomen. Zároveň usnesení o námitce říká, že není možné podat další námitku nebo se proti rozhodnutí odvolat. Chtěl bych se proto zeptat, zda je opravdu možné, aby rejstříkový soud žádal tyto dokumenty a zároveň, co v tomto případě můžu dělat, pokud soud stále tyto dokumenty vyžaduje?

Děkuji za odpověď

— Michal Řezáč, Atmosféra, z.s.

Odpověď:

V tomto případě se reálně nabízejí pouze dvě možnosti. První je předložit soudu listiny, které vyžaduje, byť je oprávněnost tohoto požadavku minimálně sporná. Tím bude zápis dokončen a odpadnou další starosti. Druhou možností je aktivně se tomuto požadavku bránit, neboť zákon tuto povinnost spolku neukládá. Pak je třeba vyčkat rozhodnutí soudu o zamítnutí změny a proti tomuto rozhodnutí podat opravný prostředek. S procesní obranou vám pomohou odborníci z řad advokátů. Bohužel celý proces zápisu se tím prodlouží, nicméně vaše případné vítězství přispěje ke kultivaci soudní praxe v oblasti spolkového práva.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 3. 5. 2024

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz