Termín zápisu do spolkového rejstříku

Dobrý den,
18.1.2018 proběhlo shromáždění delegátů, kde byl zvolen nový předseda spolku. 30.1.2018 byla podána žádost u krajského soudu o změnu předsedy a sídla spolku vč. všech požadovaných příloh a kolku. Do dnešního dne nedošlo ze strany soudu k žádnému vyrozumění ani k zápisu do spolkového rejstříku. Již proběhla zákonná lhůta 2 měsíců, kdy je oprávněn jednat za spolek původní předseda a nyní nevíme, zda je již nový předseda oprávněn za spolek jednat i když stále není uveden ve spolkovém rejstříku.
Děkuji.

— Martin Kraus, TJ Slavoj Ústí nad Labem, z.s.

Odpověď:

Dobrý den,

pokud byl 18. 1. 2018 zvolen nový předseda spolku, končí tímto dnem funkce předchozího předsedy a žádná dvouměsíční lhůta neběží. Tato zákonná lhůta se vztahuje na případ, kdy statutární orgán odstupuje z funkce z vlastní vůle, a tato lhůta mu v podstatě ukládá ještě po nějakou nezbytnou dobu funkci vykonávat, aby měl spolek na tuto situaci čas reagovat.

V případě, že změna stále není zapsána v rejstříku, doporučujeme komunikovat přímo s rejstříkovým soudem, aby v co nejkratší době zjednal nápravu uvedeného stavu. Rejstříkový soud jistě poskytne dostatečné informace o tom, proč k této situaci došlo, kdy dojde k nápravě, případně doporučí další postup.

Eva Beránková

 

Poslední revize: 5. 4. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz