Založení spolku shodou zakladatelů na obsahu stanov - přílohy

Dobrý den,

zajímalo by mě, které přílohy musíme přikládat, pokud zakládáme spolek "shodou zakladatelů na obsahu stanov"? Nejvyšším orgánem našeho spolku je členská schůze. Shodou zakladatelů byl jako první statutární orgán zvolen tříčlenný výbor a jako druhý statutární orgán předseda, který výbor zastupuje.

Budou to tedy pouze:
1) Stanovy (v kterých je v závěrečných ustanoveních uvedeno, že stanovy byly schváleny shodou zakládajících členů)
2) Listina osvědčující právní důvod užívání prostor
3) Čestné prohlášení členů statutárních orgánu o způsobilosti být členem statutárního orgánu podle občanského zákoníku

Je nutné přikládat některé další přílohy? Mám na mysli zejména:
1) zápis o rozhodnutí nejvyššího orgánu o jmenování nebo odvolání člena statutárního orgánu
2) zápis osvědčující průběh ustavující schůze (i když žádná ustanovující schůze nebyla)
3) zápis o rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov (i když všichni zakládatelé se obsahu stanov shodli)

Děkuji

S pozdravem

Aleš Polák

— Aleš Polák, Budoucí

Odpověď:

Dobrý den,
kromě vyjmenovaných příloh v prvním odstavci budete muset ještě přiložit "souhlas členů statutárního orgánu se zápisem do spolkového rejstříku" (podpis na souhlasu musí být úředně ověřen).
Přílohy vyjmenovaném v druhém odstavci by podle mého názoru, neměly být nezbytné, protože jimi osvědčované skutečnosti jsou obsaženy ve stanovách, na který se zakladatelé shodli. Doporučila bych jen text stanov vlastnoručně podepsat všemi zakladateli.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz