Zápis změny zapsaných údajů do rejstříku spolků.

Dobrý den,
rád bych se dotázal na některé skutečnosti související se zápisem změny stanov spolku a změny jeho statutárních orgánů.
1) Je nutné přikládat k zápisu statutárního orgánu spolku výpis z rejstříku trestů, jako je tomu v případě statutárního orgánu obchodní korporace?
2) Je nutné přikládat k zápisu změny stanov i listinu osvědčující právní důvod užívání prostor, kde spolek sídlí?
3) Může být členem spolku s hlasovacím právem na členské schůzi i osoba ve věku 16 let nebo je nutné, aby byla tato osoba už plně svéprávná, tj. 18 let?

S pozdravem
Martin Kopřiva

— Martin Kopřiva

Odpověď:

Dobrý den,

ad 1) Výpis z rejstříku trestů pro zápis statutárního orgánu není nutné přikládat (bezúhonnost je jako podmínka pro výkon funkce stanovena NOZ u spolkových orgánů jen pro členy rozhodčí komise).

ad 2) ne, pouze pokud se zároveň se změnou stanov mění i sídlo

ad 3) ano, hlasovací právo na členské schůzi může mít i člen spolku ve věku 16 let, pokud to je v souladu se stanovami spolku

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz