Odpovědnost za újmu na zdraví diváka a s tím související majetkové vyrovnání v případě pokuty

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdo na akci pořádané městem zodpovídá na bezpečnost diváků a v jakém rozsahu? A samozřejmě s tím související, v případě, že prokázána vina na straně spolku, kdo ručí?

Uvedu orientační příklad: Město pořádá jarmark, na kterém je kulturní program. Spolek žonglérů s ohněm zde má jako vrchol večera ohnivé představení. Za tento výstup si vyžádá určitou odměnu napsanou pouze na Fakturu, na které nejsou vypsány žádné bezpečnostní požadavky (ať už dané skupinou nebo zákonem), ani zde není uvedeno, kdo konkrétně zodpovídá za bezpečnost diváků a prostoru určeného k vystoupení. (Upozorňuji, že žádný ze členů spolku nemá absolvované protipožární zkoušky nebo zdravotnický kurz.) Po ukončení vystoupení jsou na (dosud) ohraničeném prostoru hořící misky. Zábrany ohraničující prostor patří skupině, a proto je jeden ze členů začne uklízet pryč. Prostor nyní není nijak zabezpečen vůči divákům, ale hořící misky jsou stále na místě. Jeden z mladších diváků nechtěně nakopne jednu tuto hořící misku a na botu se mu vylije hořící olej, který okamžitě zapálí boty z umělé látky a postupně také jeho kalhoty. Na místě jsou přítomní hasiči, kteří pohotově zasáhnou, diváka uhasí a zavolají mu sanitku. Tento divák má doživotní následky od popáleniny 2. stupně a jeho matka udá žonglérský spolek k soudu za újmu na zdraví z důvodu zanedbání bezpečnosti. Spolek nemá ve stanovách popis příprav a úklidu vystoupení, ani pořadí v jakém se začnou rekvizity a bezpečnostní prostředky sklízet. Soud udělí spolu pokud, kterou není schopen uhradit.

Moje otázky na tento konkrétní případ tedy zní: Na čí straně došlo k pochybení? Pochybil pořadatel, spolek, konkrétní člen spolku, divák nebo rodič diváka? A v případě, že by prokazatelně pochybil Spolek a byla mu udělena pokuta, kterou není tento spolek schopný uhradit, jak by se taková situace řešila vůči majetku skupiny a jeho jednotlivým členům? A jak se dá taková situace řešit?

Předem děkuji za odpovědi a rady.
Hana Machová

— Hana Machová

Odpověď:

Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz svým rozsahem přesahuje možnosti této poradny. Poradna slouží primárně k zodpovězení obecných dotazů a nemůže suplovat služby advokáta v konkrétních případech. Doporučujeme obrátit se na odborníky z řad advokátů, kteří daný případ posoudí. Odpovědi týkající se obecně odpovědnosti spolku najdete na http://poradna.crdm.cz/.

V nejobecnější rovině za bezpečnost diváků v průběhu konání akce odpovídá pořadatel. Pořadatel by měl přizpůsobit bezpečnostní opatření probíhajícímu programu. V případě, že by přesto k nějaké újmě došlo, bude pořadatel prokazovat, že nevznikla jeho vinou či že své povinnosti nezanedbal a nelze mu tak způsobenou újmu přičítat. Diváci a návštěvníci akce jsou samozřejmě povinni respektovat pokynů pořadatele. V případě, že k újmě dojde vinou diváka nerespektujícího tyto pokyny, který se například pohyboval mimo ohraničený prostor, nebude pořadatel hnán k odpovědnosti. Každý vystupující by měl dodržovat všechna pravidla a legislativní požadavky vztahující se na jeho vystupování. Dochází-li například k manipulaci s otevřeným ohněm, musí mít vystupující podchyceno, za jakých podmínek může k této manipulaci na veřejné akci docházet. Pořadatel akce by měl trvat na tom, aby vystupující tyto podmínky splnil. Pokud tak neučiní, měl by pořadatel zvážit, zda takové vystoupení umožní. Pořadatel by tedy měl obecně dbát na bezpečí diváků a kompetenci vystupujících, vystupující dodržovat specifická pravidla týkající se jeho vystupování a divák by měl dbát pokynů pořadatele. Pokud k újmě na zdraví či majetku v průběhu akce dojde, bude třeba určit, na čí straně leží odpovědnost.

Udělená pokuta spolku by s ohledem na předpisy týkající se správního trestání a judikaturu tuzemských soudů neměla být likvidační. Její výše by tedy měla odpovídat objektivní finanční situaci spolku.

 AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 12. 12. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz