Informace o spolku majiteli objektu

Dobrý den,

pokud zakládám spolek a jeho sídlo je v nájemním bytě (obyčejná nájemní smlouva k prostorám, v nichž sídlo je/bude zřízeno). Dozvídá se tuto skutečnost i majitel nemovitosti, případně je nějakými úřady o této skutečnosti informován?

Děkuji

— Patrik Vaněk

Odpověď:

Dobrý den,

při zápisu spolku do rejstříku je požadována jako jedna z příloh listina osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo spolku, jde-li o prohlášení vlastníka nemovitosti, nesmí být starší 3 měsíců a podpis na něm musí být úředně ověřen.

Podle §14 odst. 2 zákona 304/2013 Sb.“ K doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti nebo jednotky, kde jsou prostory umístěny, popřípadě prohlášení osoby oprávněné s nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním sídla osoby souhlasí. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.“

Tedy rejstříkovému soudu by dle uvedeného měla stačit platná nájemní smlouva (podpisy nemusí být ověřené) nebo souhlas vlastníka nebo správce nemovitosti s umístěním sídla spolku (nesmí být starší tří měsíců a podpis na souhlasu musí být ověřený).

Nicméně je otázkou praxe jednotlivých rejstříkových soudů, zda nebudou přesto, byť neoprávněně, žádat doložení souhlasu vlastníka nemovitosti. Je otázkou, zda osoba usilující o zápis sídla do veřejného rejstříku bude mít čas a energii vést s rejstříkovým soudem „disputaci“ o oprávněnosti jeho požadavků. Z praktického hlediska je zkrátka doložení souhlasu vlastníka nemovitosti nejspolehlivějším prostředkem, jak dosáhnout zápisu sídla spolku bez průtahů, byť jeho předložení není ze zákona nezbytně nutné. 

Eva Beránková

Poslední revize: 17. 1. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz