Kdo je majitel spolku

Kdo je majitel spolku?

— Jan Kment, Uherskobrodští patrioti

Odpověď:

Dobrý den,

dotaz není konkrétní, ale předpokládáme, že směřuje k problematice skutečného majitele právnické osoby a příslušnému zápisu v evidenci skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto dotazu pak odpověď zní: Slovy zákona je skutečným majitelem právnické osoby každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. V případě spolku zákon stanoví: “Má se za to, že osobou s koncovým vlivem v jiné než obchodní korporaci a v bytovém nebo sociálním družstvu je každá fyzická osoba, která je členem jejich statutárního orgánu.” V obecné rovině je tedy skutečným majitelem spolku člen/členové statutárního orgánu, nejčastěji tedy předseda, členové výboru atp.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 2. 6. 2022

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz