Dobrý den.

Jsem členem SRPŠ při ZŠ a MŠ naší školy. Tato organizace funguje již léta "na dobré slovo" a v situaci, kdy jsem do ní vstupovala jsem neměla ani ponětí, že jsme oficiálně zapsáni ve spolkovém rejstříku. V roce 1993 někdo SRPŠ zapsal (pod jiným názvem, který nepoužíváme) a na adresu školy nám teď přišla informace o tom, že jsme nepodali potřebné dokumenty (stanovy, zápis ze schůze, souhlas statutárů se zápisem do spolkového rejstříku, ...) k soudu a máme sjednat kvůli novému občanskému zákoníku nápravu. My však žádné stanovy ani jiné dokumenty nemáme, od předešlých maminek jsme převzali jen něco, čemu by se mohlo říkat účetní kniha, kde jsou uvedeny příjmy a výdaje organizace. Je to jen takový sešitek. Nevedeme žádné oficiální účetnictví, neděláme účetní uzávěrky (ani to neumíme), nemáme zaměstnance, nikdy jsme nekomunikovali s žádnými úřady. V případě zájmu mohou rodiče nahlížet do knihy, kde jsou uvedeny příjmy a výdaje (ke všemu ani nemáme účetní doklady - když nám např. na nějaké akci zůstane část odměn pro děti, tak si to rodiče odkoupí za nákupní cenu a do knihy jen dopíšeme, že si to odkoupili, žádné příjmové ani výdajové pokladní doklady k tomu neexistují). Přesto vyvíjíme aktivní činnost - s rodiči se vždy na začátku roku domluvíme, co bychom chtěli pro děti zorganizovat a podle toho pak jednotlivé akce pořádáme.
Jak tedy postupovat dále?
Máme sepsat stanovy, změnit si název na ten, co používáme a nechat si oficiální zápis - co to ale pro nás obnáší dále - stačí taková evidence účetnictví jako doposud nebo se někam něco dokládá?
Nebo se máme nechat zlikvidovat? Kdo bude likvidátorem, když nemáme žádný statutární orgán ani stanovy ani nic jiného? Můžeme pak i nadále dělat aktivity na "dobré slovo" nebo je to zakázané?

— MIchaela Břízová

Odpověď:

Dobrý den,
vše záleží v podstatě na tom, v jaké podobě chcete v činnosti dále pokračovat.

Pokud se rozhodnete využít existence zápisu spolku ve spolkovém rejstříku, pak bude třeba požádat o opis stanov (může se stát, že ve spisu soudu žádné nejsou, ale zkusit byste to museli) a na jejich základě pak uspořádat zasedání nejvyššího orgánu, zvolit nové členy statutárního, případně i kontrolního, orgánu, vytvořit všechny potřebné podklady a ty předložit soudu s návrhem na zápis všech chybějících skutečností do spolkového rejstříku. Budete pak fungovat dál jako právnická osoba – spolek. Vedení záznamů o hospodaření v rozsahu, jak to děláte teď, určitě stačit nebude. Museli byste se naučit vést účetnictví tak, jak to vyžaduje zákon pro jakoukoliv jinou právnickou osobu a zakládat účetní závěrky do Sbírky listin veřejného rejstříku. Přibude taky nezbytně vytváření a archivace dokumentů o činnosti orgánů spolku (zápisy ze zasedání nejvyššího orgánu, statutárního orgánu, popř. kontrolního orgánu), možná evidence členů – ale ta není nezbytná. Nemusí to být hromada administrativy navíc, ale nějaká určitě přibude. Více k činnosti spolků, vedení účetnictví a mnoho dalších informací najdete v příslušných sekcích této poradny, zkuste si alespoň některé sekce projít, ať si vytvoříte lepší představu o tom, co fungování spolku obnáší.

Pokud chcete pokračovat v činnosti jako neformální seskupení rodičů, nezbude Vám než spolek zrušit a zlikvidovat. V tom případě máte v podstatě dvě možnosti – buď se k zapsanému spolku přihlásit a zlikvidovat ho sami (to bude každopádně obnášet, že budete muset alespoň zvolit nějaký nový statutární orgán, protože jinak nemá za spolek se soudem kdo jednat, ale na druhou stranu likvidátorem by mohl být jmenován kdokoliv, koho soudu navrhnete), nebo se budete tvářit, že spolek dávno nefunguje a nemá orgány a v podstatě ani s vámi nic společného a necháte soud, aby rozhodl o zrušení a likvidaci spolku z moci úřední. V tomto případě soud jmenuje likvidátorem někoho ze seznamu insolvenčních správců. Likvidaci tedy provede někdo úplně jiný a zaplatí ji stát, ale asi se vás přijde zeptat na souvislosti činnosti spolku s činnosti, kterou teď neformálně pro děti stejně děláte a budete mu muset říct, že se spolkem nemáte nic společného (což je z praktického hlediska pravda - máte přeci i jiný název, nemáte u sebe žádné doklady z dřívější doby, nemáte ani stanovy, ale z historického a právního hlediska tak úplně ani ne), a že dopis s výzvou k doplnění zápisu ve spolkovém rejstříku byl po doručení (předpokládám, že na adresu školy) převzat bez souvislosti s vaším seskupením rodičů.

Cest je tedy několik, musíte si vybrat, kterou se vydáte.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 20. 12. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz