Existuje lhůta pro podání návrhu na změnu zápisu v rejstříku spolků?

Dobrý den, chtěli bychom na naší následující schůzi změnit vše potřebné z občanského sdružení na spolek. Stanovy jsem se snažila upravit dle NOZ, ale nejsem si jistá, jestli úplně správně. Nemohl by mi někdo z vás kouknout na návrh nových stanov našeho spolku ? Klidně pošlu můj mail je lenka.brezinovavbaest.cz
Dále by mě zajímalo, jestli existuje nějaká lhůta, když nechám například do 31.01.2014 schválit členskou schůzí nové stanovy, do kdy musím uložit na rejstříkový soud ? Dokládám jen stanovy  a statutární orgány zapisuji do inteligenstního formuláře ? Zkoušela jsem už nyní, ale naše IČ to zatím nezná. 
 V loňském roce jsme volili statutární orgány musíme volit znovu, nebo pro doložení statutárních orgánů mohu použít jmenování z loňského roku ?

Děkuji

— Lenka Březinová, o.s. PRAVONA

Odpověď:

Dobrý den,

pokud jde o konzultaci ke konkrétnímu znění stanov, to je nad rámec možností, které máme. Zde bych vás odkázal přímo na advokátku Mgr. Alenu Hájkovou, akhajkova@seznam.cz, zda byste se nedomluvili. Jednalo by se ale o placenou službu. Import do rejstříku proběhl, dnes jsem dokonce dohledal i zápisy pobočných spolků, přiřazených spolkům hlavním. Bohužel jsme hned objevili také jeden chybný zápis... Pravona už v rejstříku je.

Seznam dokumentů, které vkládáte je na stránkách MSp: https://or.justice.cz/ias/ui/download/prilohy_spolky.pdf Do sbírky listin vkládáte dle: § 66 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Jistě tedy stanovy, popřípadě další dokumenty. Rozvaha a výsledovka nejsou zatím povinné. Uvažovalo se o jejich zveřejňování v souvislosti se zákonem o statusu veřejné prospěšnosti, který zatím neprošel. AS

Co se týká termínů: Návrh na zápis změn má být podán bez zbytečného odkladu (podle hlubšího rozboru textu ZVR je to do 15-ti dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má být zapsána, nikoliv však se sankcí neplatnosti provedených změn; pouze po této lhůtě může návrh na zápis podat i další subjekt, který na tom osvědčí právní zájem). Vzhledem k tomu, že do 1. 1. 2017 mají spolky čas na doplnění údajů do rejstříku, je to hlavně v zájmu spolku, aby provedené změny navrhl zapsat a aktuální stanovy uložil do sbírky listin. Je to proto, že do 1. 1. 2017 soud sice nemůže spolek nijak sankcionovat za to, že změny nebyly zapsány, ale spolek taky nemůže namítat, že aktuálně jsou jeho vnitřní poměry upraveny jinak, než se uvádí ve spolkovém rejstříku. Takže název může být změněný, ale dokud změna není zapsaná v rejstříku, nemůže namítat vůči třetím subjektům užití "starého" názvu jako důvod neadresnosti např. cenové nabídky. Problémy by s tím mohly být taky při soutěžení veřejné zakázky. Takže nečekat příliš dlouho a zapsat. Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 3. 8. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz