Je nutné vlastní řešení dispozitivních ustanovení NOZ uvést vždy do stanov?

Je nutné v případě vlastního řešení dispozitivních ustanovení NOZ toto řešení uvést vždy přímo do stanov?
Nebo je možné, aby ve stanovách byl pouze odkaz na řád či směrnici, která danou problematiku řeší (+ který orgán je oprávněn vydat)?

— Jana Stibralová, Mladí ochránci přírody

Odpověď:

Dobrý den, není bezpodmínečně nutné, aby veškerá úprava poměrů spolku byla obsažena ve stanovách. Pokud však zákon ukládá uvést úpravu poměrů "ve stanovách", zvolila bych ten způsob úpravy, že alespoň obecná (základní, rámcová) pravidla upravené problematiky budou obsažena přímo ve stanovách a v podrobnostech bude odkázáno na vnitřní předpis. I pouhý odkaz na vnitřní předpis je podle mého názoru přípustný (zejména v záležitostech, jejichž úpravu stanovami nepředpokládá zákon, protože upravená problematika je čistě vnitřní záležitostí spolku), ale nutným následkem tohoto způsobu úpravy je, že kdokoliv třetí se při seznamování se stanovami nedozví všechny základní informace o uspořádání záležitostí spolku, a to jistě vede k určité neprůhlednosti uspořádání spolku vůči jiným osobám, s nimiž spolek vstupuje nebo by mohl vstoupit do právního vztahu. V důsledku toho by pak mohlo vést i k nedůvěře ve spolek jako např. subjekt závazkového vztahu (při vyhledávání smluvního partnera jinou osobou). Přikláním se tedy k tomu, aby veškeré záležitosti spolku byly alespoň v hrubých obrysech upraveny stanovami a pouze podrobnosti o nich, byly upraveny vnitřním předpisem spolku.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 4. 8. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz