Když změníme název nejvyššího orgánu, musíme nechat změnu stanov zapsat do rejstříku?

Dobrý den. Po přečtení několika dotazů tady v poradně jsem snad správně pochopila, že když ve stanovách nezměníme účel spolku, ale jen doplníme a upřesníme seznam činností, kterými účelu dosahujeme, nemusíme podávat návrh na změnu v rejstříku, jen pošleme nové znění stanov do sbírky listin. Ale když změníme název nejvyššího orgánu spolku, tak už budeme muset, že? Změnili jsme valné shromáždění na členskou schůzi, aby to odpovídalo NOZ. Tento orgán se do rejstříku zapisuje, tak asi i kvůli změně názvu, i když funkce se nezměnila, musíme podat návrh na změnu, předpokládám. Pokud ano, platí se za změnu a kolik? Děkuji.

— Blanka Oravcová

Odpověď:

Dobrý den,

pokud nedojde ke změně účelu spolku a změna se bude týkat pouze doplnění a upřesnění seznamu činností, kterými je účelu dosahováno a nejedná se tak o údaje, které jsou do veřejného rejstříku zapisovány, skutečně stačí založit nové znění stanov do sbírky listin.

A co se týká Vašeho dalšího dotazu - ano, pokud dojde ke změně názvu nejvyššího orgánu spolku, je třeba tento nový název do veřejného rejstříku zapsat a doložit tento nový stav zápisem ze zasedání orgánu, který o změně stanov rozhodl, z nějž bude patrné, že o změně rozhodl příslušný orgán spolku, který byl usnášeníschopný a jak tento orgán rozhodl (výsledek hlasování o návrhu na změnu stanov). I v tomto případě musí být do sbírky listin založeno úplné znění stanov po provedené změně. Pro úplnost ještě uvádíme, že změna názvu nejvyššího orgánu z „valné shromáždění“ na „členská schůze“ není nezbytná, protože název „valné shromáždění“ je nepochybně názvem nejvyššího orgánu spolku, který je v souladu s ustanoveními platného občanského zákoníku.

Návrh na zápis změny do rejstříku je v záležitostech spolků osvobozen od soudního poplatku, za podání návrhu tedy zaplatíte jen poplatek za ověření podpisu na návrhu a poštovné (pokud budete návrh posílat rejstříkovému soudu poštou).

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 3. 8. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz