Práva členů a odstoupení člena voleného orgánu

Dobrý den,

ráda bych se Vás zeptala na dvě otázky:

1. Do jaké hloubky lze omezovat členům jejich práva? Dle §220 lze členům omezit jejich práva při jejich úpravě do stanov. Je možné jim tedy vzít například právo z §252, že každý člen má jeden hlas resp. jsou tato ustanovení pro spolky kogentní. Tento konkrétní příklad jsme doteď praktikovali při vylučování členů, při kterém se jejich hlas nepočítal.

2. V obecných ustanoveních pro právnické osoby v §160 se píše, že odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce, zaniká mu funkce uplynutím dvou měsíců. Je toto ustanovení pro spolky kogentní? Respektuje se tato lhůta také při zápisu do spolkového rejstříku?

Děkuji.

— Petra Halíková, ESN Pilsen

Odpověď:

Dobrý den,

Ad 1. Konkrétně ustanovení § 252 NOZ je ustanovením dispozitivním (viz. § 247 odst. 3 NOZ). Práva a povinnosti členů můžete upravit ve stanovách jakkoliv a tato úprava má před zákonem přednost.

Členství ve spolku je dobrovolné a je založeno na tom, že buď člen souhlasí s úpravou, kterou obsahují stanovy a pak je (nebo se stane) členem a nebo nesouhlasí a pak přestane být (popř. se nestane) členem. Ve stanovách spolku mohou být práva a povinnosti členů zakotvena prakticky jakkoliv. Nelze ale omezit právo člena vystoupit ze spolku, kdykoliv chce (členství ve spolku je vždy dobrovolné)

Ad 2. Ustanovení § 160 NOZ je závazné i pro spolky. Neznamená to ale, že by se spolek s odstupujícím členem orgánu nemohl na zániku funkce dohodnout jinak. § 160 NOZ řeší prakticky situaci, kdy člen orgánu nemůže dosáhnout zániku funkce jinak, než jednostranným odstoupením. K zániku funkce může ale dojít i dohodou (např. ze zdravotních důvodů) nebo odvoláním z funkce. Pokud ale člen orgánu spolku odstoupí z funkce, jeho funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení o odstoupení spolku, lhůta je zákonem stanovena jako kogentní. Je to v podstatě ochranná lhůta pro spolek, aby měl nějaký čas najít náhradníka.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz