Změna stanov a změna zakládajícíh členů

Dobrý den, jsme zapsáni jako spolek. Zakládaly jsme jej 3 ženy. Z toho jedna je nyní po smrti a druhá má jiné bydliště a jiné jméno(vdala se). Defacto tam působím už jen já. Mám však 2 další osoby, které by tyto dvě ženy zastoupily a staly se zároven místopředsedkyně. Statutátní orgán nyní je členská schůze (jenže spolek nemá členy kromě nás 3, nyní po smrti jen dvou), změnou stanou to ale budu já jako Předsedkyně. Co mám zaslat na lejstříkový soud- jen znění nových stanov? Nebo také přijmutí místopředsedů s jejich ověřenými podpisy, že funkci přijímají? Děkuji.

— Petra Langová

Odpověď:

Dobrý den,

pokles členů pod hranici tří je důvodem pro zrušení spolku s likvidací. Je tedy třeba co nejdříve tento stav napravit. Pro nápravu faktického stavu stačí, když do spolku přijmete nové členy (tak, aby celkový počet členů spolku byl minimálně tři). V novém složení pak svoláte členskou schůzi a rozhodnete o zvolení nových členů do funkcí a je-li to třeba i o změně stanov. Vzhledem k tomu, že jména členů spolku nebo členů orgánů spolku nejsou povinnou náležitostí stanov, ustanovení stanov, která identifikační údaje členů obsahují, můžete vypustit. Na druhou stranu, pokud máte ve stanovách uvedeno, kdo byli zakládající členové spolku, neznamená to, že tyto osoby musí být členy spolku stále. Ustanovení v současné chvíli vlastně jen konstatuje, kdo spolek zakládal, a může takto ve stanovách zůstat - jako připomínka těch, kdo stáli u zrodu spolku. Ze zasedání členské schůze sepište zápis. Na rejstříkový soud poté zašlete vyplněný změnový formulář a kromě něj další dokumenty osvědčující přijatá rozhodnutí členské schůze (zápis, usnesení) a prohlášení a souhlas nově zvolených členů orgánů spolku se zápisem do spolkového rejstříku. Náležitosti podání a další informace najdete zde: https://or.justice.cz/ias/ui/podani

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 25. 10. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz